17 dec 2015 15:50

17 dec 2015 15:50

Flera fördelar med träbyggande

Debatt:

Bostäder. Bostadsbristen breder ut sig över landet och skapar stora problem för alla som saknar någonstans att bo. Idag har hälften av landets kommuner bostadsbrist samtidigt som ungefär lika många kommuner tappar invånare när jobben försvinner. Bostadsbristen finns framförallt i storstadsområdena, på universitetsorterna och i andra större städer.

Här i Skaraborg fattas ett stort antal bostäder. Bostadsbristen leder till att arbetssökande tackar nej till jobb och arbetsgivarna har svårt att rekrytera rätt person till jobbet. Unga måste vänta med att bilda familj eller tvingas avstå från sin studieplats. Enligt en rapport från Swedbank håller bostadsbristen tillbaka Sveriges ekonomiska tillväxt och det handlar om stora belopp. Det kommer att kosta Sverige 21 miljarder per år i utebliven tillväxt de närmsta 20 åren.

Byggandet står inför tre stora utmaningar de kommande åren. Man måste öka bostadsbyggandet och bygga i kapp bostadsbristen, 300 000 lägenheter i miljonprogrammet behöver rustas upp och samtidigt kommer omkring 60 000 av landets 300 000 bygganställda att gå i pension varje år. Det är en ekvation som inte går ihop. För att klara krisen i byggandet behövs en satsning på industriellt träbyggande.

För träindustrin här i Skaraborg skulle en satsning på industriellt träbyggande kunna innebära fler och tryggare jobb samtidigt som den minskar bostadsbristen. Idag byggs mer än vart tionde flervåningshus med trästomme och antalet hus har ökat snabbt. Fördelarna är många. Till exempel byggs husets alla delar i fabrik för att sedan fogas samman på byggplatsen. Det gör

att man vinner i kvalitet i jämförelse med det traditionella byggandet. Bygget utsätts heller inte för väder och vind och man undviker fuktskador och mögel.

När huset sätts ihop går det snabbt. Ett flervåningshus i trä sätts upp på några månader till skillnad från ett traditionellt hus som sällan byggs på mindre än ett och ett halvt år. Det sparar pengar åt byggherren, krymper väntetiden för bostadssökande och innebär mindre störningar för kringboende och trafiken. Eftersom trähusen byggs upp under tak behöver de inte, som betong, stå och torka. När bygget är klart kan man flytta in direkt.

Den allra främsta fördelen är kanske att den som bygger ett hus i trä gör klimatet en tjänst. Växande träd tar upp koldioxid och producerar syre, vilket skapar en kolsänka. Att träprodukter kan lagra koldioxid gör trä är till ett klimatssmart material. Klimatforskarna menar att skogen och trä i olika produkter kan bli den viktigaste kolsänkan om den sköts på rätt sätt.

De stora byggföretagen har genom täta och nära kontakter med kommunernas stadsbyggnadskontor en konkurrensfördel vilket är till nackdel för små och medelstora träbyggnadsföretag. Detta har man i en del kommuner försökt motverka genom att vidta åtgärder för att öka konkurrensen på den lokala byggmarknaden.

Vi önskar därför att kommunen tar fram ett program för industriellt träbyggande och ökad konkurrens på den lokala byggmarknaden. Kommunen bör även ställa sig bakom kravet på ett nationellt program för att öka trähusbyggandet samt att en nationell samordnare får i uppdrag att genomföra programmet.

Dan Strängby

Janne Jansson

GS-facket Avdelning 7 Skaraborg

Här i Skaraborg fattas ett stort antal bostäder. Bostadsbristen leder till att arbetssökande tackar nej till jobb och arbetsgivarna har svårt att rekrytera rätt person till jobbet. Unga måste vänta med att bilda familj eller tvingas avstå från sin studieplats. Enligt en rapport från Swedbank håller bostadsbristen tillbaka Sveriges ekonomiska tillväxt och det handlar om stora belopp. Det kommer att kosta Sverige 21 miljarder per år i utebliven tillväxt de närmsta 20 åren.

Byggandet står inför tre stora utmaningar de kommande åren. Man måste öka bostadsbyggandet och bygga i kapp bostadsbristen, 300 000 lägenheter i miljonprogrammet behöver rustas upp och samtidigt kommer omkring 60 000 av landets 300 000 bygganställda att gå i pension varje år. Det är en ekvation som inte går ihop. För att klara krisen i byggandet behövs en satsning på industriellt träbyggande.

För träindustrin här i Skaraborg skulle en satsning på industriellt träbyggande kunna innebära fler och tryggare jobb samtidigt som den minskar bostadsbristen. Idag byggs mer än vart tionde flervåningshus med trästomme och antalet hus har ökat snabbt. Fördelarna är många. Till exempel byggs husets alla delar i fabrik för att sedan fogas samman på byggplatsen. Det gör

att man vinner i kvalitet i jämförelse med det traditionella byggandet. Bygget utsätts heller inte för väder och vind och man undviker fuktskador och mögel.

När huset sätts ihop går det snabbt. Ett flervåningshus i trä sätts upp på några månader till skillnad från ett traditionellt hus som sällan byggs på mindre än ett och ett halvt år. Det sparar pengar åt byggherren, krymper väntetiden för bostadssökande och innebär mindre störningar för kringboende och trafiken. Eftersom trähusen byggs upp under tak behöver de inte, som betong, stå och torka. När bygget är klart kan man flytta in direkt.

Den allra främsta fördelen är kanske att den som bygger ett hus i trä gör klimatet en tjänst. Växande träd tar upp koldioxid och producerar syre, vilket skapar en kolsänka. Att träprodukter kan lagra koldioxid gör trä är till ett klimatssmart material. Klimatforskarna menar att skogen och trä i olika produkter kan bli den viktigaste kolsänkan om den sköts på rätt sätt.

De stora byggföretagen har genom täta och nära kontakter med kommunernas stadsbyggnadskontor en konkurrensfördel vilket är till nackdel för små och medelstora träbyggnadsföretag. Detta har man i en del kommuner försökt motverka genom att vidta åtgärder för att öka konkurrensen på den lokala byggmarknaden.

Vi önskar därför att kommunen tar fram ett program för industriellt träbyggande och ökad konkurrens på den lokala byggmarknaden. Kommunen bör även ställa sig bakom kravet på ett nationellt program för att öka trähusbyggandet samt att en nationell samordnare får i uppdrag att genomföra programmet.

Dan Strängby

Janne Jansson

GS-facket Avdelning 7 Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.