11 dec 2015 15:41

11 dec 2015 15:41

Barnfattigdomen i Gullspång på fortsatt höga nivåer

INSÄNDARE: Rädda barnen

I dag (fredag) publiceras Rädda Barnen sin barnfattigdomsrapport för trettonde året i följd. Rapporten utgår från 2013 års statistik och visar att 12 procent av alla barn i Sverige levde i ekonomisk utsatthet under 2013. Procentuellt är läget oförändrat jämfört med 2012. Gullspång ligger högst, därefter kommer Töreboda. Mariestad ligger under riksgenomsnittet.

Barn i ekonomisk utsatthet är fortsatt överrepresenterade när det gäller risk för sämre hälsa, ökad risk för att utsättas för våld eller sämre möjligheter att klara skolan med godkända resultat. Barn till ensamstående föräldrar och barn med föräldrar födda utanför Sverige löper större risk att leva i barnfattigdom. Skillnaderna är fortsatt stora beroende på var i landet man är född.

2013 års barnfattigdomen i siffror: Gullspång 20,3 %, Töreboda 13.5 % och Mariestad 9.1 %.

Det finns i dag en mycket större medvetenhet om att barnfattigdom i Sverige existerar, och även hur livet är för de barn som lever i ekonomisk utsatta familjer. Allt fler kommuner skaffar sig kunskap och har ambitioner för att både stötta de utsatta barnen och deras föräldrar.

Om vi inte agerar för att alla barn i Sverige ska ha möjligt att växa upp med goda livsvillkor så riskerar barnfattigdomen att permanentas precis som i många andra europeiska länder. För att långsiktigt kunna minska barnfattigdomen behövs ett helhetsgrepp på en rad olika politikområden.

Enligt Barnkonventionen ska inga barn diskrimineras på grund av föräldrarnas sociala och ekonomiska status. Ändå brister likvärdigheten mellan och inom kommuner där vissa barn får avsevärt sämre förutsättningar att bryta sitt och familjens utanförskap.

Margot Johansson, Rädda Barnen distrikt Skaraborg-Södra Älvsborg, ordförande

Inger Sundler, Rädda Barnens lokalförening i Mariestad, ordförande

Barn i ekonomisk utsatthet är fortsatt överrepresenterade när det gäller risk för sämre hälsa, ökad risk för att utsättas för våld eller sämre möjligheter att klara skolan med godkända resultat. Barn till ensamstående föräldrar och barn med föräldrar födda utanför Sverige löper större risk att leva i barnfattigdom. Skillnaderna är fortsatt stora beroende på var i landet man är född.

2013 års barnfattigdomen i siffror: Gullspång 20,3 %, Töreboda 13.5 % och Mariestad 9.1 %.

Det finns i dag en mycket större medvetenhet om att barnfattigdom i Sverige existerar, och även hur livet är för de barn som lever i ekonomisk utsatta familjer. Allt fler kommuner skaffar sig kunskap och har ambitioner för att både stötta de utsatta barnen och deras föräldrar.

Om vi inte agerar för att alla barn i Sverige ska ha möjligt att växa upp med goda livsvillkor så riskerar barnfattigdomen att permanentas precis som i många andra europeiska länder. För att långsiktigt kunna minska barnfattigdomen behövs ett helhetsgrepp på en rad olika politikområden.

Enligt Barnkonventionen ska inga barn diskrimineras på grund av föräldrarnas sociala och ekonomiska status. Ändå brister likvärdigheten mellan och inom kommuner där vissa barn får avsevärt sämre förutsättningar att bryta sitt och familjens utanförskap.

Margot Johansson, Rädda Barnen distrikt Skaraborg-Södra Älvsborg, ordförande

Inger Sundler, Rädda Barnens lokalförening i Mariestad, ordförande

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.