07 dec 2015 17:14

07 dec 2015 17:14

Svensk mjölkproduktion måste få rätt förutsättningar

INSÄNDARE: Mjölkkrisen

Under rubriken Fria ord i torsdagens tidning ger Christer Bofeldt utrymme för sin personliga omfattande kritik mot LRFs agerande under mjölkkrisen.

En av de saker som behöver förklaras och som tycks uppröra Bofeldt allra mest är att LRF inte anser att den låga, och minskande, svenska mjölkproduktionen (han mäter detta visserligen i självförsörjningsgrad) är orsak till problemen. Detta är ett riktigt påstående, men vi förstår inte varför det upprör.

LRFs bild är att den låga, och minskande, produktionen är resultatet av mjölkkrisen, inte orsaken till den. Orsakerna är andra och till stor del beroende på omvärldsfaktorer såsom konjunkturen i Kina, Putins ryska handelsbojkott etc. Vi ska dock inte blunda för att faktumet att de svenska politikerna, genom svenska särregler, försämrar de svenska mjölkböndernas konkurrenskraft jämfört med konkurrenterna också spelar stor roll för hur den svenska mjölkbranschen utvecklats.

Det blir därför utifrån denna bild av orsakerna LRF väljer att agera. Det är den svenska mjölkproduktionen som måste ges förutsättningar att vara konkurrenskraftig. Att istället för att försöka gynna vår egen produktion på alla sätt hänge sig åt att försöka stänga ute de europeiska konkurrenterna är inte en möjlighet. Detta arbete sker på flera fronter, vi förklarar allt det positiva med svensk mjölk och svensk mjölkproduktion för de svenska kunderna, vi försöker få politikerna att inse att de måste ge mjölkbönderna konkurrenskraftiga politiska förutsättningar, vi försöker stödja bönderna i deras företagsutveckling och har dessutom ytterligare aktiviteter igång.

Vi är inte på något sätt nöjda och i mål, det ska omedelbart erkännas, men vi arbetar oförtrutet vidare och hoppas att dessa rader ökar förståelsen för hur vi inriktar arbetet.

Monica Didriksson, Töreboda, styrelseledamot LRF Västra Götaland

En av de saker som behöver förklaras och som tycks uppröra Bofeldt allra mest är att LRF inte anser att den låga, och minskande, svenska mjölkproduktionen (han mäter detta visserligen i självförsörjningsgrad) är orsak till problemen. Detta är ett riktigt påstående, men vi förstår inte varför det upprör.

LRFs bild är att den låga, och minskande, produktionen är resultatet av mjölkkrisen, inte orsaken till den. Orsakerna är andra och till stor del beroende på omvärldsfaktorer såsom konjunkturen i Kina, Putins ryska handelsbojkott etc. Vi ska dock inte blunda för att faktumet att de svenska politikerna, genom svenska särregler, försämrar de svenska mjölkböndernas konkurrenskraft jämfört med konkurrenterna också spelar stor roll för hur den svenska mjölkbranschen utvecklats.

Det blir därför utifrån denna bild av orsakerna LRF väljer att agera. Det är den svenska mjölkproduktionen som måste ges förutsättningar att vara konkurrenskraftig. Att istället för att försöka gynna vår egen produktion på alla sätt hänge sig åt att försöka stänga ute de europeiska konkurrenterna är inte en möjlighet. Detta arbete sker på flera fronter, vi förklarar allt det positiva med svensk mjölk och svensk mjölkproduktion för de svenska kunderna, vi försöker få politikerna att inse att de måste ge mjölkbönderna konkurrenskraftiga politiska förutsättningar, vi försöker stödja bönderna i deras företagsutveckling och har dessutom ytterligare aktiviteter igång.

Vi är inte på något sätt nöjda och i mål, det ska omedelbart erkännas, men vi arbetar oförtrutet vidare och hoppas att dessa rader ökar förståelsen för hur vi inriktar arbetet.

Monica Didriksson, Töreboda, styrelseledamot LRF Västra Götaland

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.