07 dec 2015 17:12

07 dec 2015 17:12

Alliansen enig om den ekonomiska politiken

Debatt:

Budget. I dessa adventstider debatterar riksdagen nästa års statsbudget. Allianspartierna, M, FP, C och KD, har gemensamma riktlinjer för den ekonomiska politiken. Ordning och reda i statens finanser, när Sverige befinner sig i ett allvarligt läge.

Allianspartierna har lagt fram varsin budgetmotion, men vi står tillsammans på en gemensam och stabil grund, på hur vi skall få ihop statens finanser.

Vi ska varje dag vara beredda att ta över regeringsansvaret. Inför detta har vi tagit fram gemensamma riktlinjer för den ekonomiska politiken. Det är en gemensam bottenplatta som alla Allianspartier förhåller sig till och som bland annat innebär en samsyn kring statens finanser ska hanteras. Riktlinjerna innebär att alla reformer ska vara fullt finansierade under 2016 och 2017. Alliansen kommer inte att genomföra några skattehöjningar på tillväxt och arbete, som direkt skulle vara ett hårt slag på jobb och företagande i Skaraborg.

Våra fyra gemensamma prioriteringar är:

· Vikten av fler jobb och ett längre arbetsliv.

· Vikten av bättre förutsättningar för Sveriges jobbskapare.

· Vikten av mer kunskap i skolan.

· Vikten av starka offentliga finanser.

Därtill har vi flera viktiga gemensamma förslag som presenteras i våra respektive budgetförslag t ex om ett förstärkt jobbskatteavdrag för alla som fyllt 64 år, sänkt krav på aktiekapital från 50 000 kronor till 25 000 kronor och ett nej till avskaffad tidsgräns i sjukförsäkringen. Vi vill även satsa på fler karriärlärartjänster och bygga ut med 5 800 vanliga tjänster och 600 tjänster i utanförskapsområden.

Sverige och Skaraborg befinner sig i ett akut läge och står inför stora framtidsfrågor som måste besvaras. Det ställer krav på en väl förberedd regering. Vänsterregeringens politik leder till mindre pengar i plånboken hos sex av tio svenskar från nyårsafton. Regeringens samlade skattehöjningar leder uppgår till ca 145 miljarder kronor under de kommande fyra åren. Den nuvarande vänsterregeringens första år med brutna vallöften och passivitet visar hur viktigt det är att vara förberedd. Vi är beredda att presentera en gemensam budget om så krävs och axla regeringsansvaret.

Alliansriksdagsledamöter Skaraborg

Cecilia Widegren (M)

Ulrika Carlsson (C)

Annika Eclund (KD)

Länsförbundsordförande

Pär Johnson (L)

Allianspartierna har lagt fram varsin budgetmotion, men vi står tillsammans på en gemensam och stabil grund, på hur vi skall få ihop statens finanser.

Vi ska varje dag vara beredda att ta över regeringsansvaret. Inför detta har vi tagit fram gemensamma riktlinjer för den ekonomiska politiken. Det är en gemensam bottenplatta som alla Allianspartier förhåller sig till och som bland annat innebär en samsyn kring statens finanser ska hanteras. Riktlinjerna innebär att alla reformer ska vara fullt finansierade under 2016 och 2017. Alliansen kommer inte att genomföra några skattehöjningar på tillväxt och arbete, som direkt skulle vara ett hårt slag på jobb och företagande i Skaraborg.

Våra fyra gemensamma prioriteringar är:

· Vikten av fler jobb och ett längre arbetsliv.

· Vikten av bättre förutsättningar för Sveriges jobbskapare.

· Vikten av mer kunskap i skolan.

· Vikten av starka offentliga finanser.

Därtill har vi flera viktiga gemensamma förslag som presenteras i våra respektive budgetförslag t ex om ett förstärkt jobbskatteavdrag för alla som fyllt 64 år, sänkt krav på aktiekapital från 50 000 kronor till 25 000 kronor och ett nej till avskaffad tidsgräns i sjukförsäkringen. Vi vill även satsa på fler karriärlärartjänster och bygga ut med 5 800 vanliga tjänster och 600 tjänster i utanförskapsområden.

Sverige och Skaraborg befinner sig i ett akut läge och står inför stora framtidsfrågor som måste besvaras. Det ställer krav på en väl förberedd regering. Vänsterregeringens politik leder till mindre pengar i plånboken hos sex av tio svenskar från nyårsafton. Regeringens samlade skattehöjningar leder uppgår till ca 145 miljarder kronor under de kommande fyra åren. Den nuvarande vänsterregeringens första år med brutna vallöften och passivitet visar hur viktigt det är att vara förberedd. Vi är beredda att presentera en gemensam budget om så krävs och axla regeringsansvaret.

Alliansriksdagsledamöter Skaraborg

Cecilia Widegren (M)

Ulrika Carlsson (C)

Annika Eclund (KD)

Länsförbundsordförande

Pär Johnson (L)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.