02 dec 2015 17:32

02 dec 2015 17:32

LRF sviker sina Lantbruksmedlemmar

INSÄNDARE: Mjölkkris

Kris. LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) är en organisation som skall ta vara på medlemmarnas intressen och stödja framförallt lantbruket och boende på landsbygden. Enligt deras program skall man sträva efter att vi i Sverige så långt som möjligt skall vara självförsörjande på livsmedel.

Alla har vi ju hört talas om mjölkkrisen där mjölkproducenter idag går på knäna både ekonomiskt och arbetsmässigt. Det har varit artiklar och inslag i TV, Radio, och regeringen har även vidtagit åtgärder. Så helt plötsligt går LRF ut i media och säger att Svenska Folket missförstått mjölkkrisen genom att säga:

-Svenska folket har missförstått mjölkkrisen, det är inte brist på mjölk som orsakat krisen utan det är den globala marknaden.

Hur kan en organisation kläcka ur sig så något korkat? Visserligen påverkar den globala marknaden priset som enskilda bonden får, men det är ju också en kris för oss.

Vi importerar 68% av all mjölk så vi är bara självförsörjande på 32%. Det kommer in 16 lastbilar om dagen med importerade mjölkprodukter till Sverige för att vi skall täcka vårt eget behov. Fler och fler mjölkproducenter lägger ner. Är inte detta en kris?

Christer Bofeldt

fd mjölkbonde/fd medlem i LRF

Alla har vi ju hört talas om mjölkkrisen där mjölkproducenter idag går på knäna både ekonomiskt och arbetsmässigt. Det har varit artiklar och inslag i TV, Radio, och regeringen har även vidtagit åtgärder. Så helt plötsligt går LRF ut i media och säger att Svenska Folket missförstått mjölkkrisen genom att säga:

-Svenska folket har missförstått mjölkkrisen, det är inte brist på mjölk som orsakat krisen utan det är den globala marknaden.

Hur kan en organisation kläcka ur sig så något korkat? Visserligen påverkar den globala marknaden priset som enskilda bonden får, men det är ju också en kris för oss.

Vi importerar 68% av all mjölk så vi är bara självförsörjande på 32%. Det kommer in 16 lastbilar om dagen med importerade mjölkprodukter till Sverige för att vi skall täcka vårt eget behov. Fler och fler mjölkproducenter lägger ner. Är inte detta en kris?

Christer Bofeldt

fd mjölkbonde/fd medlem i LRF

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.