02 dec 2015 17:28

02 dec 2015 17:28

Behåll skattekontoret i Mariestad

Debatt:

Decentralisering. I tidningen Dagens samhälle (151112) går det läsa att antalet statliga jobb i mindre kommuner har minskat med 4,4 procentenheter de senaste tio åren. Sedan 2010 har 17 statliga myndigheter lagt ner 143 arbetsplatser runt om i landet. I stället för att decentralisera verksamheten och se till att hela Sverige kan leva centraliseras de statliga myndigheterna till större städer.

Myndigheterna blir därmed en pådrivande kraft i den långsiktiga avfolkningen av landsbygden och överhettningen i storstäderna.

En av dessa myndigheter är Skatteverket som vill flytta nio av sina kontor till större orter. Blir detta beslut verklighet innebär det att de cirka 80 anställda på kontoren i Mariestad tvingas pendla till Skövde.

Ett sådant beslut slår inte bara hårt mot de anställda som berörs av flytten. Det slår också hårt mot arbetsmarknaden i Mariestad. Genom att staten är närvarande i mindre kommuner balanseras ofta ensidiga arbetsmarknader upp, och kommunerna ökar i attraktionskraft vilket gynnar tillväxten. Samtidigt innebär närheten till medborgarna stora vinster för myndigheterna.

Någon bra förklaring kring varför Skatteverket vill lägga ner kontoret i Mariestad har heller inte generaldirektören Ingemar Hansson givit. Däremot säger han att nedläggningen av kontoren inte har med kvalitén på verksamheten att göra.

Det är snarare troligt att kvalitén kommer bli sämre genom en flytt, då människor i större städer statistiskt sett byter jobb mer frekvent. Myndigheten riskerar därmed dräneras på erfarenhet och kompetens. Att nedläggningen skulle innebära några ekonomiska vinster för Skatteverket är också svårt att se då verksamheten flyttar till större städer där kontorspriserna är dyrare och lönenivåerna högre.

Det är dags att regeringen pekar ut en ny riktning för de statliga myndigheterna och förklarar att ordet ”decentralisering” inte innebär att flytta verksamheter från Stockholm till Göteborg och Malmö. Decentralisering innebär att vara närvarande i hela landet. Det är dags att staten slutar vara en drivande kraft till avfolkning i Sveriges mindre städer. Att behålla skattekontoret i Mariestad och de övriga åtta orterna är ett första steg i den riktningen.

Peter Persson (S), riksdagsledamot i skatteutskottet

Ida Ekeroth (S), riksdagsledamot i skatteutskottet

Marianne Kjellquist (S), oppositionsråd i Mariestad

Myndigheterna blir därmed en pådrivande kraft i den långsiktiga avfolkningen av landsbygden och överhettningen i storstäderna.

En av dessa myndigheter är Skatteverket som vill flytta nio av sina kontor till större orter. Blir detta beslut verklighet innebär det att de cirka 80 anställda på kontoren i Mariestad tvingas pendla till Skövde.

Ett sådant beslut slår inte bara hårt mot de anställda som berörs av flytten. Det slår också hårt mot arbetsmarknaden i Mariestad. Genom att staten är närvarande i mindre kommuner balanseras ofta ensidiga arbetsmarknader upp, och kommunerna ökar i attraktionskraft vilket gynnar tillväxten. Samtidigt innebär närheten till medborgarna stora vinster för myndigheterna.

Någon bra förklaring kring varför Skatteverket vill lägga ner kontoret i Mariestad har heller inte generaldirektören Ingemar Hansson givit. Däremot säger han att nedläggningen av kontoren inte har med kvalitén på verksamheten att göra.

Det är snarare troligt att kvalitén kommer bli sämre genom en flytt, då människor i större städer statistiskt sett byter jobb mer frekvent. Myndigheten riskerar därmed dräneras på erfarenhet och kompetens. Att nedläggningen skulle innebära några ekonomiska vinster för Skatteverket är också svårt att se då verksamheten flyttar till större städer där kontorspriserna är dyrare och lönenivåerna högre.

Det är dags att regeringen pekar ut en ny riktning för de statliga myndigheterna och förklarar att ordet ”decentralisering” inte innebär att flytta verksamheter från Stockholm till Göteborg och Malmö. Decentralisering innebär att vara närvarande i hela landet. Det är dags att staten slutar vara en drivande kraft till avfolkning i Sveriges mindre städer. Att behålla skattekontoret i Mariestad och de övriga åtta orterna är ett första steg i den riktningen.

Peter Persson (S), riksdagsledamot i skatteutskottet

Ida Ekeroth (S), riksdagsledamot i skatteutskottet

Marianne Kjellquist (S), oppositionsråd i Mariestad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.