27 nov 2015 16:33

27 nov 2015 16:33

Fler måste ta ansvar

Debatt:

Flyktingkrisen. Sverige har gjort en enorm insats med anledning av flyktingkrisen. Vi har tagit emot 80 000 asylsökande de senaste två månaderna och det är flest asylsökande per capita i hela EU. Den insatsen kan vi vara stolta över och det svenska folket har visat stor solidaritet i en svår tid.

Men nuläget är inte hållbart. Sverige har alltid stått upp för ett värdigt mottagande, med bostad och tillgång till samhällsservice. Det går inte nu. Sverige nått sin gräns för hur många människor vi kan emot på kort tid. Vi kan inte längre garantera tak över huvudet för de som söker sig till vårt land och den senaste veckan har människor tvingats sova utomhus. Den enda långsiktiga lösningen är att få fler EU-länder att ta sitt ansvar.

Syftet med de åtgärder som regeringen presenterade tisdagen den 24 november och som nu vidtas är att skapa ett andrum för svenskt flyktingmottagande. Vi behöver få ner antalet personer som söker asyl och beviljas uppehållstillstånd i Sverige och i stället få dem att söka sig till andra EU-länder.

Samtidigt ska kapaciteten i mottagandet förbättras. Många kommunala verksamheter är hårt ansträngda eller står inför stora prövningar. Det gäller bland annat socialtjänsten, skolan och traumavården. Dessutom behöver bostäder byggas och jobb skapas. Regeringen tar detta på största allvar.

För några månader sedan lade regeringen fram en fullt finansierad budget med ordentliga investeringar för fler jobb, ökat bostadsbyggande och tillskott till välfärden. För två veckor sedan föreslog regeringen dessutom en ändringsbudget som innehåller ökat stöd till kommuner, landsting och det civila samhället på sammanlagt 11 miljarder kronor. En akut flyktingkris kräver politiskt ansvarstagande.

Ingen kan tvivla på Sveriges vilja att hjälpa flyktingar. Men just nu klarar vi inte mer. Fler måste söka sig till andra länder. Regeringen kommer därför fortsatt att driva på hårt för ett system där alla länder, utan att göra avkall på den individuella asylprövningen, tar ett gemensamt ansvar för flyktingmottagandet. Det är för många länder som fortfarande flyr sitt ansvar.

Patrik Björck

Distriktsordförande

Socialdemokraterna Skaraborg

Men nuläget är inte hållbart. Sverige har alltid stått upp för ett värdigt mottagande, med bostad och tillgång till samhällsservice. Det går inte nu. Sverige nått sin gräns för hur många människor vi kan emot på kort tid. Vi kan inte längre garantera tak över huvudet för de som söker sig till vårt land och den senaste veckan har människor tvingats sova utomhus. Den enda långsiktiga lösningen är att få fler EU-länder att ta sitt ansvar.

Syftet med de åtgärder som regeringen presenterade tisdagen den 24 november och som nu vidtas är att skapa ett andrum för svenskt flyktingmottagande. Vi behöver få ner antalet personer som söker asyl och beviljas uppehållstillstånd i Sverige och i stället få dem att söka sig till andra EU-länder.

Samtidigt ska kapaciteten i mottagandet förbättras. Många kommunala verksamheter är hårt ansträngda eller står inför stora prövningar. Det gäller bland annat socialtjänsten, skolan och traumavården. Dessutom behöver bostäder byggas och jobb skapas. Regeringen tar detta på största allvar.

För några månader sedan lade regeringen fram en fullt finansierad budget med ordentliga investeringar för fler jobb, ökat bostadsbyggande och tillskott till välfärden. För två veckor sedan föreslog regeringen dessutom en ändringsbudget som innehåller ökat stöd till kommuner, landsting och det civila samhället på sammanlagt 11 miljarder kronor. En akut flyktingkris kräver politiskt ansvarstagande.

Ingen kan tvivla på Sveriges vilja att hjälpa flyktingar. Men just nu klarar vi inte mer. Fler måste söka sig till andra länder. Regeringen kommer därför fortsatt att driva på hårt för ett system där alla länder, utan att göra avkall på den individuella asylprövningen, tar ett gemensamt ansvar för flyktingmottagandet. Det är för många länder som fortfarande flyr sitt ansvar.

Patrik Björck

Distriktsordförande

Socialdemokraterna Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.