24 nov 2015 06:00

24 nov 2015 06:00

När höstmörkret är här

TRAFIK

Du som går över övergångsställe, respektera bilisten även om det är lag på att stanna, ha ögonkontakt. Bilen klarar sig men kanske inte du.

Vi ser detta ur vår synvinkel: jag vet att jag är rädd om mig och som bilist vet jag ibland att gångare är svåra att se!

IF Metalls AGERA grupp 4.

John, Lillis, Thomas och Maria.

Du som går över övergångsställe, respektera bilisten även om det är lag på att stanna, ha ögonkontakt. Bilen klarar sig men kanske inte du.

Vi ser detta ur vår synvinkel: jag vet att jag är rädd om mig och som bilist vet jag ibland att gångare är svåra att se!

IF Metalls AGERA grupp 4.

John, Lillis, Thomas och Maria.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.