17 nov 2015 06:00

17 nov 2015 16:11

Vi står inför en vargavinter

Insändare: Ekonomi

Innan vi höjer skatten ska vi förvalta det vi har. Den som har läst Sverige kommuner och landsting rapport förstår att vi står in för en vargavinter. Att då, som du föreslår, öppna kylskåpet och tömma det innan vintern och kylan är här, kommer definitivt göra att vi får svårt att överleva.

Det råder en viss förvirring kring om utbildningsnämnden har fått mer eller mindre pengar i sin budget. Nämnden har fått en utökad ram och fullkompensation för löneökningar. Kan vi inte ens vara överens om fakta?

Sverige kommuner har ett enormt tryck och varje dag blir utmaningarna större. Detta gäller självklart våra sektorer också, framförallt socialnämnden och utbildningsnämnden.

I rådande situation krävs mer pengar och vi kommer naturligtvis behöva göra justeringar och omfördelningar i budgeten under nästkommande år. Att lägga två miljoner som ofinansierat är en bra lösning, för inte kan du mena att vi ska dra ner på verksamheten och sedan lägga tillbaka pengarna?

Som jag skrev i min debattartikel för en vecka sedan; kommunerna står längst ner i näringskedjan och ska bara lösa den rådande situationen. Den volymökning vi pratar om det närmaste året kommer inte gå obemärkt förbi. Jag vaknar ofta om nätterna och ställer mig frågan om vi verkligen är medvetna om vilka utmaningar vi står inför och ska lösa. Då behövs varje skattekrona som har hamnat i fel ficka. Vi kommer lösa detta!

Jag har fullt förtroende för att ordföringarna Anette Karlsson (M) i utbildningsnämnden och Jan Hallström (FP) i socialnämnden och deras nämndspolitiker från Alliansen kommer göra allt för att lösa denna extrema situation.

Johan Abrahamsson (M) kommunstyrelsen ordförande

Innan vi höjer skatten ska vi förvalta det vi har. Den som har läst Sverige kommuner och landsting rapport förstår att vi står in för en vargavinter. Att då, som du föreslår, öppna kylskåpet och tömma det innan vintern och kylan är här, kommer definitivt göra att vi får svårt att överleva.

Det råder en viss förvirring kring om utbildningsnämnden har fått mer eller mindre pengar i sin budget. Nämnden har fått en utökad ram och fullkompensation för löneökningar. Kan vi inte ens vara överens om fakta?

Sverige kommuner har ett enormt tryck och varje dag blir utmaningarna större. Detta gäller självklart våra sektorer också, framförallt socialnämnden och utbildningsnämnden.

I rådande situation krävs mer pengar och vi kommer naturligtvis behöva göra justeringar och omfördelningar i budgeten under nästkommande år. Att lägga två miljoner som ofinansierat är en bra lösning, för inte kan du mena att vi ska dra ner på verksamheten och sedan lägga tillbaka pengarna?

Som jag skrev i min debattartikel för en vecka sedan; kommunerna står längst ner i näringskedjan och ska bara lösa den rådande situationen. Den volymökning vi pratar om det närmaste året kommer inte gå obemärkt förbi. Jag vaknar ofta om nätterna och ställer mig frågan om vi verkligen är medvetna om vilka utmaningar vi står inför och ska lösa. Då behövs varje skattekrona som har hamnat i fel ficka. Vi kommer lösa detta!

Jag har fullt förtroende för att ordföringarna Anette Karlsson (M) i utbildningsnämnden och Jan Hallström (FP) i socialnämnden och deras nämndspolitiker från Alliansen kommer göra allt för att lösa denna extrema situation.

Johan Abrahamsson (M) kommunstyrelsen ordförande

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.