17 nov 2015 06:00

17 nov 2015 06:00

Vi måste vinna ungas stöd för frihet

:

Debatt. Så hände det igen som vi inte vill ska hända. Det avskyvärda. Vår demokrati attackerades, igen, och oskyldiga fick sätta livet till en fredagskväll i Paris. Fruktansvärda terrordåd mot vår frihet.

I Sverige är det skolattacken i Trollhättan som senast påminner oss om avskyvärd våldsbejakande extremism. Ökad radikalisering är ett hot mot allas vår trygghet. Den fria öppna och demokratiska samhällen är byggda på värdering om individens frihet, ömsesidig respekt och tolerans. Detta hotas av ökad radikalisering och extremism.

Terrorexperter menar att kampen mot terrorism avgörs bland unga. Vi måste vinna unga människor stöd för demokrati och mot extremism. Ett inkluderande samhälle är grundläggande för att motverka radikalisering. Goda möjligheter till egen försörjning, samt att trygga miljöer för människor att mötas krävs. Vi måste bryta det nya utanförskap som särskild drabbar unga och utrikes födda. I Sverige skall man kunna komma till sin rätt, förverkliga sina drömmar, utveckla ett gott liv och bidraga till det gemensamma. Samtal hemma vid köksbord med våra unga är helt avgörande. Vuxna som har kontakt med unga inom t ex skola, socialtjänst och religiösa samfund har en extra viktig roll att upptäcka och avbryta pågående radikalisering.

Vi måste vinna ungas stöd för frihet, demokrati och allas lika värde och okränkbarhet. Vi blev nu brutalt påminda om det igen. Varje dag måste nu kampen fortsätta mot krig, för frihet.

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Socialpolitisk talesperson

I Sverige är det skolattacken i Trollhättan som senast påminner oss om avskyvärd våldsbejakande extremism. Ökad radikalisering är ett hot mot allas vår trygghet. Den fria öppna och demokratiska samhällen är byggda på värdering om individens frihet, ömsesidig respekt och tolerans. Detta hotas av ökad radikalisering och extremism.

Terrorexperter menar att kampen mot terrorism avgörs bland unga. Vi måste vinna unga människor stöd för demokrati och mot extremism. Ett inkluderande samhälle är grundläggande för att motverka radikalisering. Goda möjligheter till egen försörjning, samt att trygga miljöer för människor att mötas krävs. Vi måste bryta det nya utanförskap som särskild drabbar unga och utrikes födda. I Sverige skall man kunna komma till sin rätt, förverkliga sina drömmar, utveckla ett gott liv och bidraga till det gemensamma. Samtal hemma vid köksbord med våra unga är helt avgörande. Vuxna som har kontakt med unga inom t ex skola, socialtjänst och religiösa samfund har en extra viktig roll att upptäcka och avbryta pågående radikalisering.

Vi måste vinna ungas stöd för frihet, demokrati och allas lika värde och okränkbarhet. Vi blev nu brutalt påminda om det igen. Varje dag måste nu kampen fortsätta mot krig, för frihet.

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Socialpolitisk talesperson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.