17 nov 2015 06:00

17 nov 2015 16:11

Det är "vi och nu"

Insändare: Resurser

Om alla länder i övriga världen skulle konsumera och leva som vi svenskar gör behövs nästan 4 jordklot.

Våra jordar är i fara på grund av växande städer, avskogning, ohållbar markanvändning, föroreningar, överbetning och klimatförändringar.

Om vi skall nå det så kallade 2- gradersmålet till 2050 måste vi tillgripa långtgående och kännbara förändringar i vår livsstil. Vi kan inte heller förvänta oss att någon annan skall ta initiativet. Politiker, biosfärsorganisationer kan vi inte förvänta oss något av. Initiativet måste komma underifrån. Allt räknas. Från smått till stort.

Det är vi, och nu. Inte sedan. Då är det för sent.

Stig Ljungwald

Om alla länder i övriga världen skulle konsumera och leva som vi svenskar gör behövs nästan 4 jordklot.

Våra jordar är i fara på grund av växande städer, avskogning, ohållbar markanvändning, föroreningar, överbetning och klimatförändringar.

Om vi skall nå det så kallade 2- gradersmålet till 2050 måste vi tillgripa långtgående och kännbara förändringar i vår livsstil. Vi kan inte heller förvänta oss att någon annan skall ta initiativet. Politiker, biosfärsorganisationer kan vi inte förvänta oss något av. Initiativet måste komma underifrån. Allt räknas. Från smått till stort.

Det är vi, och nu. Inte sedan. Då är det för sent.

Stig Ljungwald

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.