13 nov 2015 06:00

13 nov 2015 06:00

Så var det inte tänkt

INSÄNDARE: Öppet för alla

Stallet. Residensön Marieholm ägs av staten och förvaltas av Statens Fastighetsverk. Det är en viktig uppgift för verket att tillsammans med Länsstyrelsen bevara och utveckla Marieholm. Husen har en rik historia som måste bäras vidare. De tre södra byggnaderna, residenset, boningsflygeln och köksflygeln används som filialresidens, kurs- och sammanträdeslokaler med mera med Länsstyrelsen som huvudman.

Vadsbo museum har funnits på holmen sedan 1917 och från början i de två flyglarna parallella med bron.

Stallflygeln på residensön Marieholm byggdes 1765 som stall och vagnbod. Med åren blev den naturligtvis tämligen sliten. Men 1983 skulle Mariestad fira sitt 400-årsjubileum och Länsstyrelsen med dåvarande landshövdingen Karl Frithiofson funderade på en lämplig bestående gåva till Mariestad. I samarbete med Fastighetsverket kom man fram till att en upprustning och ombyggnad med mera av flygeln skulle vara en god idé. Så blev det också, även om kommunen får betala hyran.

1983 stod renoveringen färdig och byggnaden kunde nu disponeras av Mariestads kommun som fick tillgång till en förnämlig lokal för utställningar och sammankomster med mera samt ett vagnsmuseum.

Byggnaden och verksamheterna där har bidragit till öppna området för allmänheten och många besökare har haft stor glädje av de utställningar med mera som arrangerats av Konstföreningen, Kulturnämnden med flera under åren som gått. Utställarna har berömt Mariestad för denna tillgång till en förnämlig utställningslokal.

Att nu för mycket lång tid stänga Stallet för utställningar står inte i överensstämmelse med syftet med jubileumsgåvan till Mariestads kommun 1983.

Håkan Ridal

Vadsbo museum har funnits på holmen sedan 1917 och från början i de två flyglarna parallella med bron.

Stallflygeln på residensön Marieholm byggdes 1765 som stall och vagnbod. Med åren blev den naturligtvis tämligen sliten. Men 1983 skulle Mariestad fira sitt 400-årsjubileum och Länsstyrelsen med dåvarande landshövdingen Karl Frithiofson funderade på en lämplig bestående gåva till Mariestad. I samarbete med Fastighetsverket kom man fram till att en upprustning och ombyggnad med mera av flygeln skulle vara en god idé. Så blev det också, även om kommunen får betala hyran.

1983 stod renoveringen färdig och byggnaden kunde nu disponeras av Mariestads kommun som fick tillgång till en förnämlig lokal för utställningar och sammankomster med mera samt ett vagnsmuseum.

Byggnaden och verksamheterna där har bidragit till öppna området för allmänheten och många besökare har haft stor glädje av de utställningar med mera som arrangerats av Konstföreningen, Kulturnämnden med flera under åren som gått. Utställarna har berömt Mariestad för denna tillgång till en förnämlig utställningslokal.

Att nu för mycket lång tid stänga Stallet för utställningar står inte i överensstämmelse med syftet med jubileumsgåvan till Mariestads kommun 1983.

Håkan Ridal

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.