10 nov 2015 06:00

10 nov 2015 06:00

Ett polariserat och segregerat Sverige?

INSÄNDARE: Invandring

De som rest utanför Sveriges gränser har säkerligen någon gång fått uppleva de stora skillnader som finns mellan fattiga och rika, och tänkt: vad bra vi ändå har det i vårt lilla land. Tyvärr ser inte vårt lugna och fina Sverige ut som det en gång gjorde.

I takt med globaliseringen och internet har människor i urfattiga länder upptäckt att det finns bättre platser här på jorden. När svenskar en gång i tiden emigrerade till Amerika på grund av fattigdom så visste man inte särskilt mycket om det nya landet i väster. I dag kan i stort sett alla nås av information rakt ner i byxfickan på bråkdelar av sekunder. Allt går bara fortare och fortare, så även människors förflyttningar. Risken med en okontrollerad invandring är att så kallade slumområden växer fram både här och där. Kriminaliteten i samhället ökar. Om inte nyanlända människor lär sig språket, kommer i skola och får arbete tillräckligt snabbt uppstår en sysslolöshet som kan uttrycka sig i olika spänningar grupper emellan. Nya religioner och traditioner ska också integreras i vårt samhälle och det är inte alltid så enkelt.

Historiskt vet ju de flesta att olika religioner har bidragit till instabilitet i flera länder och gör så än idag. Det är väl bara att se Balkan under 1990-talet och Syrien av idag som några exempel. Svenskar är och har alltid varit ett generöst och givmilt folk och det ska vi fortsatt vara. Frågan är bara om vi inte är på väg att ta oss vatten över huvudet i det som nu sker.

Invandring är och har alltid varit en självklarhet, men det har mestadels skett i en takt som den svenska ekonomin kunnat tillåta. Budgeten är nu på väg att haverera och notan lär framtida generationer få betala. Sverige kan säkerligen växa ytterligare, men till vilket pris?

Danmark med halva Sveriges befolkning har nu satt ner foten och vill inte hjälpa till med fler boplatser åt nyanlända. Enligt den danska regeringen så har Sverige själva skapat det problem som nu uppstått och menar att vi får skylla oss själva och därmed försöka lösa problemet på egen hand. Var finns den nordiska solidariteten när den som mest behövs?

Kanske dags att även vår regering gör som Danmark. Man frågar sig hur ett parti som alltid sagt sig jobba för att minska klyftorna i samhället nu själva bidrar till att på sikt skapa gigantiska klyftor och utanförskap. Per-Albin, Tage Erlander och Olof Palme vrider sig nog i sina respektive gravar!

Pelle Leijon

Småföretagare

I takt med globaliseringen och internet har människor i urfattiga länder upptäckt att det finns bättre platser här på jorden. När svenskar en gång i tiden emigrerade till Amerika på grund av fattigdom så visste man inte särskilt mycket om det nya landet i väster. I dag kan i stort sett alla nås av information rakt ner i byxfickan på bråkdelar av sekunder. Allt går bara fortare och fortare, så även människors förflyttningar. Risken med en okontrollerad invandring är att så kallade slumområden växer fram både här och där. Kriminaliteten i samhället ökar. Om inte nyanlända människor lär sig språket, kommer i skola och får arbete tillräckligt snabbt uppstår en sysslolöshet som kan uttrycka sig i olika spänningar grupper emellan. Nya religioner och traditioner ska också integreras i vårt samhälle och det är inte alltid så enkelt.

Historiskt vet ju de flesta att olika religioner har bidragit till instabilitet i flera länder och gör så än idag. Det är väl bara att se Balkan under 1990-talet och Syrien av idag som några exempel. Svenskar är och har alltid varit ett generöst och givmilt folk och det ska vi fortsatt vara. Frågan är bara om vi inte är på väg att ta oss vatten över huvudet i det som nu sker.

Invandring är och har alltid varit en självklarhet, men det har mestadels skett i en takt som den svenska ekonomin kunnat tillåta. Budgeten är nu på väg att haverera och notan lär framtida generationer få betala. Sverige kan säkerligen växa ytterligare, men till vilket pris?

Danmark med halva Sveriges befolkning har nu satt ner foten och vill inte hjälpa till med fler boplatser åt nyanlända. Enligt den danska regeringen så har Sverige själva skapat det problem som nu uppstått och menar att vi får skylla oss själva och därmed försöka lösa problemet på egen hand. Var finns den nordiska solidariteten när den som mest behövs?

Kanske dags att även vår regering gör som Danmark. Man frågar sig hur ett parti som alltid sagt sig jobba för att minska klyftorna i samhället nu själva bidrar till att på sikt skapa gigantiska klyftor och utanförskap. Per-Albin, Tage Erlander och Olof Palme vrider sig nog i sina respektive gravar!

Pelle Leijon

Småföretagare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.