05 nov 2015 06:00

05 nov 2015 06:00

Vi behöver en bra dialog för att kunna ta ansvar

INSÄNDARE: Migrationsverket

Med anledning av artikel om nytt asylboende på Öhns gård i MT den 30 oktober.

Hade det varit första gången som Migrationsverket missat i information till kommunen hade det varit förlåtligt. Tyvärr är det inte så, Anders Ekström. Den informationen ni ger stämmer aldrig och den saknar total framförhållning.

Du har bara en sak för ögonen –och det är att kunna ge tak över huvudet i denna pressade situation. Du behöver inte ta ansvar varken för skola eller förskola till exempel, något som jag i egenskap av kommunstyrelsens ordförande ansvarar för.

När ni valde att teckna avtal med Öhns gård och öppna asylboende där tog ni kontakt med Skövde kommun. Fel kommun! Ytterst pinsamt! Jag har inget att invända mot att ni väljer att öppna boende på Öhns gård, min kritik riktar sig helt mot hur vi informerats. Eller i det här fallet –hur vi INTE informerats.

Man kan inte på något sätt påstå att ni tagit till er kritiken vi riktat till er tidigare om samarbete/framförhållning. Ert uppdrag är komplext i den uppkomna situationen, det har vi förståelse för. Men det blir väl inte lättare om vi inte får information? Ni förväntar er att vi bara ska lösa nästa steg i processen. Och det ska vi, självklart. Vi tar vårt ansvar, men när tar ni ert?

Att påstå som du gör Anders, att jag saknar grund och kunskap i min kritik visar bara din attityd och Migrationsverkets inställning till kommunerna som gör en beundransvärd insats för att lösa situationen på bästa sätt.

Vi har aldrig påstått att vi inte ska ta vårt ansvar, tvärtom. Men, vi vill ha ordning och reda samt information. Detta borde kunna ses som ett rimligt krav för att vi ska kunna lösa vårt åtagande. Bara för ni har möjligheter att köra över det kommunala självbestämmandet innebär inte det att ni ska göra det. Mycket går att lösa med en dialog. Att skylla på att kommunens växel var stängd klockan 16.21 och istället skicka ett mejl vid middagstid nästa dag och informera om att boendet fylls med gäster under samma eftermiddag tycker i alla fall jag visar på en bristande respekt mot kommunen.

Ni är inte de enda som går på knän.

Johan Abrahamsson

Kommunstyrelsens ordförande (M)

Mariestads kommun

Hade det varit första gången som Migrationsverket missat i information till kommunen hade det varit förlåtligt. Tyvärr är det inte så, Anders Ekström. Den informationen ni ger stämmer aldrig och den saknar total framförhållning.

Du har bara en sak för ögonen –och det är att kunna ge tak över huvudet i denna pressade situation. Du behöver inte ta ansvar varken för skola eller förskola till exempel, något som jag i egenskap av kommunstyrelsens ordförande ansvarar för.

När ni valde att teckna avtal med Öhns gård och öppna asylboende där tog ni kontakt med Skövde kommun. Fel kommun! Ytterst pinsamt! Jag har inget att invända mot att ni väljer att öppna boende på Öhns gård, min kritik riktar sig helt mot hur vi informerats. Eller i det här fallet –hur vi INTE informerats.

Man kan inte på något sätt påstå att ni tagit till er kritiken vi riktat till er tidigare om samarbete/framförhållning. Ert uppdrag är komplext i den uppkomna situationen, det har vi förståelse för. Men det blir väl inte lättare om vi inte får information? Ni förväntar er att vi bara ska lösa nästa steg i processen. Och det ska vi, självklart. Vi tar vårt ansvar, men när tar ni ert?

Att påstå som du gör Anders, att jag saknar grund och kunskap i min kritik visar bara din attityd och Migrationsverkets inställning till kommunerna som gör en beundransvärd insats för att lösa situationen på bästa sätt.

Vi har aldrig påstått att vi inte ska ta vårt ansvar, tvärtom. Men, vi vill ha ordning och reda samt information. Detta borde kunna ses som ett rimligt krav för att vi ska kunna lösa vårt åtagande. Bara för ni har möjligheter att köra över det kommunala självbestämmandet innebär inte det att ni ska göra det. Mycket går att lösa med en dialog. Att skylla på att kommunens växel var stängd klockan 16.21 och istället skicka ett mejl vid middagstid nästa dag och informera om att boendet fylls med gäster under samma eftermiddag tycker i alla fall jag visar på en bristande respekt mot kommunen.

Ni är inte de enda som går på knän.

Johan Abrahamsson

Kommunstyrelsens ordförande (M)

Mariestads kommun

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.