05 nov 2015 06:00

05 nov 2015 06:00

Är rättigheterna olika i Sverige?

INSÄNDARE: EU-migranter

Rättigheter. Har andra EU-medborgare fler rättigheter i Sverige än de som är skrivna här sedan tidigare? Hur skulle det se ut om studenter skaffade sig bostäder på samma sätt som vissa tiggare gör?

Ja, frågetecknen är många, och de döljer sig bakom att vi ser allt för mycket ur en synvinkel och glömmer att allt har många sidor. Hur vacker är en slipad diamant, om man bara ser en slipning?

Ett väl fungerande samhälle bör väl innefatta en strävan att se till hur hela samhället fungerar, och inte bara rikta uppmärksamheten mot några punkter, för att sedan glömma helheten och de som blir åsidosatta för att vissa frågor får större publicitet än andra.

Det är klart att det finns människor som har det svårt, men det har det väl alltid gjort och kommer säkerligen alltid att finnas. Men lagar och förordningar måste väl följas, annars respekterar man ju inte Sverige som land och då är det ju illa.

Rune Jakobsson

Ja, frågetecknen är många, och de döljer sig bakom att vi ser allt för mycket ur en synvinkel och glömmer att allt har många sidor. Hur vacker är en slipad diamant, om man bara ser en slipning?

Ett väl fungerande samhälle bör väl innefatta en strävan att se till hur hela samhället fungerar, och inte bara rikta uppmärksamheten mot några punkter, för att sedan glömma helheten och de som blir åsidosatta för att vissa frågor får större publicitet än andra.

Det är klart att det finns människor som har det svårt, men det har det väl alltid gjort och kommer säkerligen alltid att finnas. Men lagar och förordningar måste väl följas, annars respekterar man ju inte Sverige som land och då är det ju illa.

Rune Jakobsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.