04 nov 2015 06:00

04 nov 2015 17:33

Vi tar ansvar för skattepengarna

Debatt:

Budget. När vi nu inleder vårt budgetarbete för 2017 och även arbetet med detaljbudgeterna för 2016 i nämnderna, har vi en plan för hur vi ska lösa våra utmaningar på kort såväl som på lång sikt utan att försämra kvalitén.

Utöver de åtgärder vi redan påbörjat under 2014-2015 kommer vi bland annat föreslå följande:

1. VA måste klara sitt underhållsbehov med driftpengar och inte ta upp nya lån. En taxehöjning kan vara aktuellt för att inte öka på lånebehovet.

2. VänerEnergi måste göra detsamma som VA, det vill säga klara sina renoveringar och nätutbyggnader med driftpengar istället för att ta upp nya lån. Även här kommer vi som ägare att ge styrelsen i uppdrag att se över nätavgiften.

3. Mariehus behöver hitta andra upplåtelseformer och eventuellt sälja av något i fastighetsbeståndet alternativt ombildningar till bostadsrätter. Detta för att minska koncernens åtagande i lån och använda försäljningen/ombildningens överskott till att bygga nya fastigheter för att få fram fler lägenheter och nya skatteintäkter.

4. Den i särklass viktigaste åtgärden är att vi får fart på byggnationen i Sjölyckan, Marieäng (fd Västra skogen), Katthavet och på landsbygden med mera. Vi behöver prioritera för att få in nya skatteintäkter i form av nya invånare. Det ser lika besvärligt ut för nästa samtliga kommuner i Sverige utom för några extrema tillväxtkommuner. Vi är inte unika och har inte sämre ekonomi än andra och vi kommer klara utmaningarna 2017 -2021. Och, JA, vi kommer justera skattesatsen i framtiden men inte mer än vad som krävs för kärnverksamheten.

Den som tror att lösningen är att alltid höja skatten är bekväm och tar inte ansvar för våra medborgares pengar. Vi är till för att sköta medborgarnas skattepengar och vi ska leverera en kommunal verksamhet med hög kvalité. Därför anser vi att innan man frågar efter mer (det vill säga höjning av skatten) så ska vi veta vad den går till. Det är en ansvarsfull linje. Det är en ideologisk fråga vilket skattetryck man ska ha och att höja skatten slår alltid hårdast mot de som tjänar minst och de som är ensamstående. En kärnfamilj har större utrymmen i sin ekonomi att avstå några hundra kronor mer i månaden i skatt.

Med rapporten ”Ekonomisk analys 2017-2021” lyfter vi fram och tydliggör de utmaningar vi har för att få en förståelse i vårt arbete och för att ge insikt i vad vi gör och varför. Vi har nu fem år på oss att ta rätt beslut och en förutsättning för detta är att analysera trenderna i skatteprognosen och ta hänsyn till de demografiska utmaningar vi står inför.

Jag skriver inte detta för att få en lugn mandatperiod utan för att jag är öppen för nya lösningar. Jag skriver inte heller detta för att skylla på någon annan. Jag skriver detta för att gör vi inget nu kommer vi få ett enormt skattetryck år 2021. Då blir vi inte attraktiv som boendeort och då kommer vi tvingas höja skatten igen bara för att man väljer att inte bosätta sig här i Mariestad.

På kort sikt (fem år) behöver vi tillskapa cirka 300 lägenheter och 100 stycken villor/ fritidshus. Detta skulle ge cirka 500-700 nya invånare och ligger helt i linje med vår vision. Detta skulle ge oss stora skatteintäkter. Bostäder och arbetstillfällen är två parametrar som hänger ihop. Växer kommunen så blir det fler arbetstillfällen. Det är därför som företagsklimatet är så viktigt för en kommun. Vi får inte heller glömma att det är pendlingsavstånd till Skövdes arbetsmarknad och vice versa; Skövde har exakt samma pendlingsavstånd till vår arbetsmarknad och vårt sjöläge.

För att nämna ett exempel, husbilarna i hamnen. Hade vi fått en lika stor ökning av besökanden som kommit till vår stad i husbil om vi inte ställt i ordning ytan nere i hamnen? Nej. Det är jag helt och visst övertygad om. Därför ska vi bara göra satsningar som ökar attraktionskraften i kommunen om vi gör satsningar utöver kärnuppdraget. Sådana satsningar måste alltid vara för att få tillbaka pengar, antingen i form av konsumtion i kommunen eller i skatteintäkter som genererar arbetstillfällen.

Är jag orolig? Nej men har respekt för uppgiften.

Johan Abrahamsson

kommunstyrelsens ordförande (M)

Mariestads kommun

Utöver de åtgärder vi redan påbörjat under 2014-2015 kommer vi bland annat föreslå följande:

1. VA måste klara sitt underhållsbehov med driftpengar och inte ta upp nya lån. En taxehöjning kan vara aktuellt för att inte öka på lånebehovet.

2. VänerEnergi måste göra detsamma som VA, det vill säga klara sina renoveringar och nätutbyggnader med driftpengar istället för att ta upp nya lån. Även här kommer vi som ägare att ge styrelsen i uppdrag att se över nätavgiften.

3. Mariehus behöver hitta andra upplåtelseformer och eventuellt sälja av något i fastighetsbeståndet alternativt ombildningar till bostadsrätter. Detta för att minska koncernens åtagande i lån och använda försäljningen/ombildningens överskott till att bygga nya fastigheter för att få fram fler lägenheter och nya skatteintäkter.

4. Den i särklass viktigaste åtgärden är att vi får fart på byggnationen i Sjölyckan, Marieäng (fd Västra skogen), Katthavet och på landsbygden med mera. Vi behöver prioritera för att få in nya skatteintäkter i form av nya invånare. Det ser lika besvärligt ut för nästa samtliga kommuner i Sverige utom för några extrema tillväxtkommuner. Vi är inte unika och har inte sämre ekonomi än andra och vi kommer klara utmaningarna 2017 -2021. Och, JA, vi kommer justera skattesatsen i framtiden men inte mer än vad som krävs för kärnverksamheten.

Den som tror att lösningen är att alltid höja skatten är bekväm och tar inte ansvar för våra medborgares pengar. Vi är till för att sköta medborgarnas skattepengar och vi ska leverera en kommunal verksamhet med hög kvalité. Därför anser vi att innan man frågar efter mer (det vill säga höjning av skatten) så ska vi veta vad den går till. Det är en ansvarsfull linje. Det är en ideologisk fråga vilket skattetryck man ska ha och att höja skatten slår alltid hårdast mot de som tjänar minst och de som är ensamstående. En kärnfamilj har större utrymmen i sin ekonomi att avstå några hundra kronor mer i månaden i skatt.

Med rapporten ”Ekonomisk analys 2017-2021” lyfter vi fram och tydliggör de utmaningar vi har för att få en förståelse i vårt arbete och för att ge insikt i vad vi gör och varför. Vi har nu fem år på oss att ta rätt beslut och en förutsättning för detta är att analysera trenderna i skatteprognosen och ta hänsyn till de demografiska utmaningar vi står inför.

Jag skriver inte detta för att få en lugn mandatperiod utan för att jag är öppen för nya lösningar. Jag skriver inte heller detta för att skylla på någon annan. Jag skriver detta för att gör vi inget nu kommer vi få ett enormt skattetryck år 2021. Då blir vi inte attraktiv som boendeort och då kommer vi tvingas höja skatten igen bara för att man väljer att inte bosätta sig här i Mariestad.

På kort sikt (fem år) behöver vi tillskapa cirka 300 lägenheter och 100 stycken villor/ fritidshus. Detta skulle ge cirka 500-700 nya invånare och ligger helt i linje med vår vision. Detta skulle ge oss stora skatteintäkter. Bostäder och arbetstillfällen är två parametrar som hänger ihop. Växer kommunen så blir det fler arbetstillfällen. Det är därför som företagsklimatet är så viktigt för en kommun. Vi får inte heller glömma att det är pendlingsavstånd till Skövdes arbetsmarknad och vice versa; Skövde har exakt samma pendlingsavstånd till vår arbetsmarknad och vårt sjöläge.

För att nämna ett exempel, husbilarna i hamnen. Hade vi fått en lika stor ökning av besökanden som kommit till vår stad i husbil om vi inte ställt i ordning ytan nere i hamnen? Nej. Det är jag helt och visst övertygad om. Därför ska vi bara göra satsningar som ökar attraktionskraften i kommunen om vi gör satsningar utöver kärnuppdraget. Sådana satsningar måste alltid vara för att få tillbaka pengar, antingen i form av konsumtion i kommunen eller i skatteintäkter som genererar arbetstillfällen.

Är jag orolig? Nej men har respekt för uppgiften.

Johan Abrahamsson

kommunstyrelsens ordförande (M)

Mariestads kommun

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.