03 nov 2015 06:00

03 nov 2015 06:00

Kan inte lova allt till alla

INSÄNDARE: Ekonomi

Budget. I fredagens MT beskrivs Mariestads ekonomi i fritt fall. Kommunalrådet Johan Abrahamsson ser allvarlig ut framför en dataskärm. Ingen dataskärm i världen kan lösa ekonomin i kommunen. Det är politiska beslut som är avgörande.

Bland kommunfullmäktiges 49 ledamöter verkar ju heller inte ekonomi stå högt upp på dagordningen. Enligt MT ägnade man fem minuter till debatt om ekonomi och en timme till ett medborgarförslag om att anlägga en hundrastgård i tätorten. Detta bara för en månad sen. Allt till alla.

Det är ju inget nytt att Mariestads kommun är i otakt när det gäller inkomster och utgifter. I ett arbetsmaterial undertecknat av kommunchefen Lars Arvidsson och ekonomichefen Maria Vaziri den 30 augusti 2011 fanns det flera förslag till ekonomiska åtgärder som måste beslutas om av politikerna. Det är nu fyra år sedan. Några väsentliga ekonomiska beslut har väl inte beslutas om eftersom det nu saknas 105 miljoner 2019.

Så till sist. Den 29 maj 2012 skrev undertecknad en insändare på denna sida. Johan Abrahamsson hade då nyligen tillträtt som kommunalråd i kommunen. Så här skrev jag ”Johan, du har startat med spenderbyxorna på. Allt till alla”. Det är kanske där vi har förklaringen till Mariestads kommuns ständigt återkommande svarta rubriker om den aktuella ekonomin.

Ingvar Larsson

Bland kommunfullmäktiges 49 ledamöter verkar ju heller inte ekonomi stå högt upp på dagordningen. Enligt MT ägnade man fem minuter till debatt om ekonomi och en timme till ett medborgarförslag om att anlägga en hundrastgård i tätorten. Detta bara för en månad sen. Allt till alla.

Det är ju inget nytt att Mariestads kommun är i otakt när det gäller inkomster och utgifter. I ett arbetsmaterial undertecknat av kommunchefen Lars Arvidsson och ekonomichefen Maria Vaziri den 30 augusti 2011 fanns det flera förslag till ekonomiska åtgärder som måste beslutas om av politikerna. Det är nu fyra år sedan. Några väsentliga ekonomiska beslut har väl inte beslutas om eftersom det nu saknas 105 miljoner 2019.

Så till sist. Den 29 maj 2012 skrev undertecknad en insändare på denna sida. Johan Abrahamsson hade då nyligen tillträtt som kommunalråd i kommunen. Så här skrev jag ”Johan, du har startat med spenderbyxorna på. Allt till alla”. Det är kanske där vi har förklaringen till Mariestads kommuns ständigt återkommande svarta rubriker om den aktuella ekonomin.

Ingvar Larsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.