26 okt 2015 06:00

26 okt 2015 06:00

Ingen överraskning med jordbruksmaskiner

INSÄNDARE: Oljud

Planering. Om man som kennelägare beslutar sig för att anlägga kenneln precis i anslutning till jordbruksmark måste man väl ändå själv förstå vad det innebär med tanke på att marken ska kunna odlas.

Att det framförs olika jordbruksmaskiner och att detta kan för med sig ljud med mera. Har man mycket känsliga djur tycker jag att kennelägaren borde planera var och på vilket sätt man bygger upp sin kennel för att skydda djuren som man ansvarar över.

Majkan

Att det framförs olika jordbruksmaskiner och att detta kan för med sig ljud med mera. Har man mycket känsliga djur tycker jag att kennelägaren borde planera var och på vilket sätt man bygger upp sin kennel för att skydda djuren som man ansvarar över.

Majkan

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.