25 okt 2015 06:00

25 okt 2015 06:00

Spik efter spik slås i kistan

INSÄNDARE: Landsbygd

Service. Allt oftare kommer besked, som sakta men säkert försämrar för oss som bor på landsbygden.

Nyligen fick alla prenumeranter utanför Mariestads tätort ett brev från sina respektive tidningar att söndagsutdelningen upphör f o m den 1 november. Tidningarna fråntar sig allt ansvar och skyller på TAB (Tidningsdistribution AB). Det är naturligtvis inte sant!

Om GP, DN, SvD med flera ansåg det angeläget att vi skulle fortsätta få söndagstidningarna på söndagar så skulle de naturligtvis kunna betala för det. Men de vill de inte.

Tidningarna har inte ens ansträngt sig för att föreslå alternativa utdelningsställen i Mariestad. De bryr sig helt enkelt inte om landsbygden. Tidningarna vill att vi skall läsa digitalt, men det är inte det vi betalt för!

Trots allt tal från politiker om en levande landsbygd så slås spik efter spik kistan.

Några av många många landsbygdsbor

Ragnhild och Björn Fredriksson

Yvonne och Göran Persson

Nyligen fick alla prenumeranter utanför Mariestads tätort ett brev från sina respektive tidningar att söndagsutdelningen upphör f o m den 1 november. Tidningarna fråntar sig allt ansvar och skyller på TAB (Tidningsdistribution AB). Det är naturligtvis inte sant!

Om GP, DN, SvD med flera ansåg det angeläget att vi skulle fortsätta få söndagstidningarna på söndagar så skulle de naturligtvis kunna betala för det. Men de vill de inte.

Tidningarna har inte ens ansträngt sig för att föreslå alternativa utdelningsställen i Mariestad. De bryr sig helt enkelt inte om landsbygden. Tidningarna vill att vi skall läsa digitalt, men det är inte det vi betalt för!

Trots allt tal från politiker om en levande landsbygd så slås spik efter spik kistan.

Några av många många landsbygdsbor

Ragnhild och Björn Fredriksson

Yvonne och Göran Persson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.