17 okt 2015 06:00

17 okt 2015 06:00

Polis utan kontroll

Polisen har inte längre kontroll över flyktingsituationen. Det visar interna dokument från den högsta polisledningen som Svenska Dagbladets ledarredaktion har tagit del av och publicerat (15/10). Situationen är allvarlig och förvärras ytterligare av regeringens brist på politiskt agerande.

Sedan mitten av september klarar Polisen inte av att sköta den inre utlänningskontrollen i region Stockholm. Sedan andra veckan i oktober gäller detsamma även för region Syd och Väst, det vill säga Skåne- respektive Göteborgsområdet. Ännu är oförmågan att utföra uppgifterna begränsad till regionerna med det största inflödet. Den riskerar dock att spridas i takt med att de nyanlända skickas till andra platser i landet.

Den inre utlänningskontrollen är sedan Sveriges inträde i Schengen ett obligatoriskt moment som ska kompensera för de borttagna inre gränserna. Syftet är beivra brott mot utlänningslagen och säkerställa att endast de som har rätt att vistas i Sverige gör det.

Den nuvarande situationen innebär inte bara att ett stort antal asylsökande kommer till landet. Många som kommer hit söker inte asyl utan försvinner bara. Vilka dessa personer är vet vi inte. Oförmågan att genomföra inre utlänningskontroller innebär att det har blivit väldigt enkelt att komma hit för att sedan försvinna.

Patrik Engströms, chef för gränspolissektionen vid polisens Nationella Operativa Avdelning, är i en intervju i Polistidningen (16/10) tydlig gällande situationens allvar: ”Vet vi vilka som kommer hit? Nej. Har vi kontroll över vilka vägar man väljer och hur många som kommer? Nej.”

Ett alternativ är att, som M föreslagit, upprätta tillfälliga yttre gränskontroller. Det minskar inte asylmottagningen, vilket Engström påpekar. Däremot skulle det bli väsentligt svårare att komma till Sverige utan avsikt att söka asyl och utan att registreras i systemen. Det skulle alltså kunna minska de sociala och säkerhetsmässiga problem som nu uppstår.

I nuläget finns dock inte resurserna att göra heller detta. Polisen är dock inte den enda myndighet som saknar resurser att hantera den nuvarande krisen. Såväl Migrationsverket som landets Socialtjänster har svårt att mäkta med situationen. På flera håll har socialtjänsterna tvingats att prioritera bort annan verksamhet för att kunna hantera mottagandet. Det är förståeligt men ger också upphov till problem i den andra änden.

Per Gudmundsson skriver i sin avslöjande artikel i SvD att källor i Polisen misstänker att polisledningen inte vill föreslå gränskontroller då det kan verka kontroversiellt om polisen driver på för detta. Statsminister Stefan Löfven (S) vill dock inte heller ta det politiska ansvaret och hänvisar till Polisen. Det rimliga är dock att ansvaret, givet den känsliga politiska dimensionen, faktiskt landar hos regeringen.

Löfven måste vara öppen om situationens allvar och arbeta tillsammans med Anna Kinberg Batra (M) för en snar och tillräcklig lösning. S och M har hanterat migrationen tillsammans förr, det är dags att göra det igen.

Daniel Persson

Sedan mitten av september klarar Polisen inte av att sköta den inre utlänningskontrollen i region Stockholm. Sedan andra veckan i oktober gäller detsamma även för region Syd och Väst, det vill säga Skåne- respektive Göteborgsområdet. Ännu är oförmågan att utföra uppgifterna begränsad till regionerna med det största inflödet. Den riskerar dock att spridas i takt med att de nyanlända skickas till andra platser i landet.

Den inre utlänningskontrollen är sedan Sveriges inträde i Schengen ett obligatoriskt moment som ska kompensera för de borttagna inre gränserna. Syftet är beivra brott mot utlänningslagen och säkerställa att endast de som har rätt att vistas i Sverige gör det.

Den nuvarande situationen innebär inte bara att ett stort antal asylsökande kommer till landet. Många som kommer hit söker inte asyl utan försvinner bara. Vilka dessa personer är vet vi inte. Oförmågan att genomföra inre utlänningskontroller innebär att det har blivit väldigt enkelt att komma hit för att sedan försvinna.

Patrik Engströms, chef för gränspolissektionen vid polisens Nationella Operativa Avdelning, är i en intervju i Polistidningen (16/10) tydlig gällande situationens allvar: ”Vet vi vilka som kommer hit? Nej. Har vi kontroll över vilka vägar man väljer och hur många som kommer? Nej.”

Ett alternativ är att, som M föreslagit, upprätta tillfälliga yttre gränskontroller. Det minskar inte asylmottagningen, vilket Engström påpekar. Däremot skulle det bli väsentligt svårare att komma till Sverige utan avsikt att söka asyl och utan att registreras i systemen. Det skulle alltså kunna minska de sociala och säkerhetsmässiga problem som nu uppstår.

I nuläget finns dock inte resurserna att göra heller detta. Polisen är dock inte den enda myndighet som saknar resurser att hantera den nuvarande krisen. Såväl Migrationsverket som landets Socialtjänster har svårt att mäkta med situationen. På flera håll har socialtjänsterna tvingats att prioritera bort annan verksamhet för att kunna hantera mottagandet. Det är förståeligt men ger också upphov till problem i den andra änden.

Per Gudmundsson skriver i sin avslöjande artikel i SvD att källor i Polisen misstänker att polisledningen inte vill föreslå gränskontroller då det kan verka kontroversiellt om polisen driver på för detta. Statsminister Stefan Löfven (S) vill dock inte heller ta det politiska ansvaret och hänvisar till Polisen. Det rimliga är dock att ansvaret, givet den känsliga politiska dimensionen, faktiskt landar hos regeringen.

Löfven måste vara öppen om situationens allvar och arbeta tillsammans med Anna Kinberg Batra (M) för en snar och tillräcklig lösning. S och M har hanterat migrationen tillsammans förr, det är dags att göra det igen.

Daniel Persson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.