16 okt 2015 06:00

16 okt 2015 06:00

Att missa en mässa är att missa en massa

INSÄNDARE: Kyrka

Gudstjänst. Under rubriken ”Frågan” ges på denna sida fem olika personer möjlighet att svara på en aktuell fråga. En fråga nyligen löd: När besökte du en mässa senast.

Om undertecknad fått frågan skulle svarat kunnat bli : Helst varje söndag och gärna även mitt i veckan.

Svaret utgår från det faktum att ordet mässa betecknar Svenska Kyrkans mest centrala gudstjänst (Wikipedia), det vill säga då bröd och vin delas, en fest med Kristus i centrum.

Att Svenska Kyrkan på flera håll ransonerar denna möjlighet för församlingen att fira denna fest är obegripligt. Vi är ju en del av en luthersk kyrkotradition och Fr. Luther ville ju fira mässa varje dag. Bröd och vin! Till FEST du bjuder, GLÄDJENS måltid firad här... (Svensk Psalm 728:2)

Göran Sagen, f.d Utlandskyrkoherde

Om undertecknad fått frågan skulle svarat kunnat bli : Helst varje söndag och gärna även mitt i veckan.

Svaret utgår från det faktum att ordet mässa betecknar Svenska Kyrkans mest centrala gudstjänst (Wikipedia), det vill säga då bröd och vin delas, en fest med Kristus i centrum.

Att Svenska Kyrkan på flera håll ransonerar denna möjlighet för församlingen att fira denna fest är obegripligt. Vi är ju en del av en luthersk kyrkotradition och Fr. Luther ville ju fira mässa varje dag. Bröd och vin! Till FEST du bjuder, GLÄDJENS måltid firad här... (Svensk Psalm 728:2)

Göran Sagen, f.d Utlandskyrkoherde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.