15 okt 2015 06:00

15 okt 2015 06:00

Behövde vi verkligen ett nytt betygssystem?

INSÄNDARE: Skola

Betyg. Betygssystemet behöver mildras, så enkelt är det! Betygssystemet pressar eleverna till det yttersta. I slutändan tror jag att fler och fler kommer hoppa av skolan för att de inte orkar med.

Det i sin tur leder till att de har svårare att komma in på högre kurser.

Betygsskalor innefattar A till F, A är högst, E är lägsta godkända betyg och F är underkänt. Om man jämför dessa skalor med de som var innan (MVG, VG, G, IG) så var det mycket lättare att få ett MVG.

Det finns personer som tycker att dagens elever behöver disciplin, det kan jag hålla med om, men det här är helt fel sätt. Betygen är det sista vi behöver ändra på.

Idag handlar allt om betygen, du måste ha en gymnasieutbildning för att kunna få ett jobb. Jag har hört flera vuxna säga något i stil med: ”Med dagens betyg skulle inte jag ha klarat av skolan”. Är detta en bra vägvisare? De borde klara den med bravur.

Även fast jag har ganska fina betyg så ser jag de klasskamrater som kämpar för betyget E. Med det förra systemet tror jag att de borde ha haft ett G (Godkänt) eller til loch med ett VG (Väl Godkänt) för länge sedan.

Skolan behöver så mycket annat, fler resurser, fler lärare och bättre material. Men trots det väljer ni att satsa på ett helt nytt betygssystem.

Jag ber er nu, ta hänsyn till oss! Var ett nytt betygssystem det vi verkligen behövde?

Linus Folkesson, 9B, Gullstensskolan

Det i sin tur leder till att de har svårare att komma in på högre kurser.

Betygsskalor innefattar A till F, A är högst, E är lägsta godkända betyg och F är underkänt. Om man jämför dessa skalor med de som var innan (MVG, VG, G, IG) så var det mycket lättare att få ett MVG.

Det finns personer som tycker att dagens elever behöver disciplin, det kan jag hålla med om, men det här är helt fel sätt. Betygen är det sista vi behöver ändra på.

Idag handlar allt om betygen, du måste ha en gymnasieutbildning för att kunna få ett jobb. Jag har hört flera vuxna säga något i stil med: ”Med dagens betyg skulle inte jag ha klarat av skolan”. Är detta en bra vägvisare? De borde klara den med bravur.

Även fast jag har ganska fina betyg så ser jag de klasskamrater som kämpar för betyget E. Med det förra systemet tror jag att de borde ha haft ett G (Godkänt) eller til loch med ett VG (Väl Godkänt) för länge sedan.

Skolan behöver så mycket annat, fler resurser, fler lärare och bättre material. Men trots det väljer ni att satsa på ett helt nytt betygssystem.

Jag ber er nu, ta hänsyn till oss! Var ett nytt betygssystem det vi verkligen behövde?

Linus Folkesson, 9B, Gullstensskolan

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.