09 okt 2015 06:00

09 okt 2015 06:00

Hjälp till med husrum

ASYLSÖKANDE

Situationen för syrier som flyr kriget är svår och därför borde det vara en självklarhet att i vart fall de som tillhör samma etniska grupp kan ställa upp och ge i vart fall någon tak över huvudet, då de flesta har plats i sin bostad för detta.

Dessutom av stort värde för flyktingen som har lättare att förstå vårt samhälle och återfå ett normalt liv så fort som möjligt.

Ställ upp för era landsmän

Situationen för syrier som flyr kriget är svår och därför borde det vara en självklarhet att i vart fall de som tillhör samma etniska grupp kan ställa upp och ge i vart fall någon tak över huvudet, då de flesta har plats i sin bostad för detta.

Dessutom av stort värde för flyktingen som har lättare att förstå vårt samhälle och återfå ett normalt liv så fort som möjligt.

Ställ upp för era landsmän

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.