08 okt 2015 06:00

08 okt 2015 06:00

SOS, Svensk skola!

INSÄNDARE: Skolpolitik

Vår existens bygger på matematik! Vad vi än ägnar oss åt här i livet så är våra kunskaper i matematik avgörande för hur vi kommer att lyckas. Vår utbildningsminister är bara ett exempel på hur dagens beslutsfattare saknar tillräckliga kunskaper i ämnet matematik.

Krisen i skolan blir bara värre och värre. Skolsegregationen fördjupas än mer av att knappt hälften av de som kommit till Sverige blir behöriga. Det är en riktigt allvarlig trend i svensk skola!

Utbildningsministern säger bland annat att det är fruktansvärt allvarligt för de elever som förlorar möjligheten att bygga ett liv med egenmakt och för samhällsekonomin i stort. Det kan nog alla i det här landet skriva under på!

Många kommuner har idag stora problem och situationen håller på att bli näst intill ohållbar. Det finns varken tillräckligt med lärare eller lokaler. Självklart ska vi hjälpa våra medmänniskor i kris men frågan är om landets statskassa ska stå för alla fioler?

I brist på pengar börjar nu regeringen även ta från landets biståndsbudget för att klara den akuta situationen. Vad kommer härnäst, och därefter, och därefter? Det borde inte vara särskilt svårt att på förhand räkna ut hur mycket Sveriges statskassa kan klara av under överskådlig tid för att kunna behålla en framtida acceptabel välfärd. Utbildningsnämnden i en svensk kommun lät nyligen meddela via en lokaltidning att den saknar närmare fem miljoner kronor inför nästa års budget. För bara några veckor sedan lät representanter för samma kommun meddela i samma tidning att kostnaden för ett ensamkommande barn låg på 1900 kronor per dygn.

Om dessa siffror stämmer så kan utbildningsnämndens saknade fem miljoner ställas mot samhällets kostnad för 7 stycken ensamkommande barn. Ruskig jämförelse, men detta är faktiskt verkligheten! Matematik är otäckt avslöjande, men vår existens och överlevnad bygger ju som sagt på matematik!

Pelle Leijon

Småföretagare

Krisen i skolan blir bara värre och värre. Skolsegregationen fördjupas än mer av att knappt hälften av de som kommit till Sverige blir behöriga. Det är en riktigt allvarlig trend i svensk skola!

Utbildningsministern säger bland annat att det är fruktansvärt allvarligt för de elever som förlorar möjligheten att bygga ett liv med egenmakt och för samhällsekonomin i stort. Det kan nog alla i det här landet skriva under på!

Många kommuner har idag stora problem och situationen håller på att bli näst intill ohållbar. Det finns varken tillräckligt med lärare eller lokaler. Självklart ska vi hjälpa våra medmänniskor i kris men frågan är om landets statskassa ska stå för alla fioler?

I brist på pengar börjar nu regeringen även ta från landets biståndsbudget för att klara den akuta situationen. Vad kommer härnäst, och därefter, och därefter? Det borde inte vara särskilt svårt att på förhand räkna ut hur mycket Sveriges statskassa kan klara av under överskådlig tid för att kunna behålla en framtida acceptabel välfärd. Utbildningsnämnden i en svensk kommun lät nyligen meddela via en lokaltidning att den saknar närmare fem miljoner kronor inför nästa års budget. För bara några veckor sedan lät representanter för samma kommun meddela i samma tidning att kostnaden för ett ensamkommande barn låg på 1900 kronor per dygn.

Om dessa siffror stämmer så kan utbildningsnämndens saknade fem miljoner ställas mot samhällets kostnad för 7 stycken ensamkommande barn. Ruskig jämförelse, men detta är faktiskt verkligheten! Matematik är otäckt avslöjande, men vår existens och överlevnad bygger ju som sagt på matematik!

Pelle Leijon

Småföretagare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.