07 okt 2015 06:00

07 okt 2015 06:00

Vi måste värna servicen på landbygden

Lantbrevbärare

En levande landsbygd vill de flesta ha med bra service och med en säker och bra postgång, i detta fall lantbrevbärning.

Lantbrevbärarna med sin gula eller blå postbil är utöver sopbilen snart det enda vi har kvar av service på landsbygden. Hur bevarar vi då denna viktiga livsnerv? Först och främst genom att se till att så långt som möjligt anlita deras tjänster.

Plocka bort lappen på brevlådan där vi undanber oss reklam eftersom reklamen till stor del betalar lantbrevbärningen. Vi bör ta oss en funderar över vilken reklam som gynnar oss bäst på landsbygden, ett företag som skickar ut sin reklam med posten gynnar oss bäst.

Till sist ett förslag om en ny lapp på brevlådan: ”Reklam ja tack, om lantbrevbäraren levererar”.

Postkund efter linjen 547 91

Lantbrevbärarna med sin gula eller blå postbil är utöver sopbilen snart det enda vi har kvar av service på landsbygden. Hur bevarar vi då denna viktiga livsnerv? Först och främst genom att se till att så långt som möjligt anlita deras tjänster.

Plocka bort lappen på brevlådan där vi undanber oss reklam eftersom reklamen till stor del betalar lantbrevbärningen. Vi bör ta oss en funderar över vilken reklam som gynnar oss bäst på landsbygden, ett företag som skickar ut sin reklam med posten gynnar oss bäst.

Till sist ett förslag om en ny lapp på brevlådan: ”Reklam ja tack, om lantbrevbäraren levererar”.

Postkund efter linjen 547 91

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.