03 okt 2015 06:00

03 okt 2015 06:00

Lokaltidningen behövs

GRANSKNING

Mitt i tidningskrisen med en sjunkande papperstidning finns det en positiv trend i mediekrisen.

En sak är tämligen säker; lokaltidningen behövs mer än väl för att inte politikerna ska härja helt fritt utan någon granskning.

Leif Wångstedt, tekniker

Mitt i tidningskrisen med en sjunkande papperstidning finns det en positiv trend i mediekrisen.

En sak är tämligen säker; lokaltidningen behövs mer än väl för att inte politikerna ska härja helt fritt utan någon granskning.

Leif Wångstedt, tekniker

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.