01 okt 2015 06:00

01 okt 2015 06:00

Det är dags att tänka om

INSÄNDARE: Budgeten

Arbete. Den 21 september presenterade regeringen sin budget för 2016. Som inte helt oväntat med en rödgrön budget så innehåller den skattehöjningar på miljardtals kronor på både transporter och människor som arbetar.

Nu höjer regeringen trösklarna in till arbetsmarknaden kraftigt. Man försämrar avdragen för hushållsnära tjänster, höjer arbetsgivaravgifterna för ungdomar, höjer bensinskatten och man planerar nu för en kilometerskatt på lastbilar som skulle innebära att en åkerifirma med fyra bilar får en ökad kostnad på 800.000 kronor per år.

Regeringen säger sig ha som mål att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Samtidigt kan Stefan Löfven under riksdagens frågestund inte ens svara på om han vet en enda oberoende bedömare som stödjer hans egen budget. Att diverse branschorganisationer skulle såga budgeten kan inte komma som en chock, men nu menar till och med Konjunkturinstitutet som är en svensk statlig förvaltningsmyndighet att tusentals jobb faktiskt är i fara. Man har även fått kritik för att ha valt att ta bort Finansdepartementets beräkningar, som visar att 80 procent av Sveriges hushåll förlorar på budgeten, något som vanligtvis alltid är med i en budgetproposition.

Alliansen gjorde väldigt mycket för Sverige under sina åtta år i regeringsställning. De reformer man gjorde gällande arbetsgivaravgifter, restaurangmomsen och rot- och rutavdrag bidrog till att skapa 340.000 nya jobb under den största ekonomiska krisen sedan 1930-talet. De rödgröna väljer nu istället att rasera det här för att testa samma medicin som har misslyckats förr.

Den här regeringen saknar konkreta jobbförslag och budgeten är ett direkt svek mot människor som arbetar och gör rätt för sig. Redan nu börjar rot och rutsektorn stagnera, färre privata välfärdsbolag startas och företag landet runt avvaktar med att anställa. Det är dags för regeringen att tänka om och anpassa sig till verkligheten. Det gamla socialdemokratiska monopolsamhället är borta.

Pontus

Nu höjer regeringen trösklarna in till arbetsmarknaden kraftigt. Man försämrar avdragen för hushållsnära tjänster, höjer arbetsgivaravgifterna för ungdomar, höjer bensinskatten och man planerar nu för en kilometerskatt på lastbilar som skulle innebära att en åkerifirma med fyra bilar får en ökad kostnad på 800.000 kronor per år.

Regeringen säger sig ha som mål att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Samtidigt kan Stefan Löfven under riksdagens frågestund inte ens svara på om han vet en enda oberoende bedömare som stödjer hans egen budget. Att diverse branschorganisationer skulle såga budgeten kan inte komma som en chock, men nu menar till och med Konjunkturinstitutet som är en svensk statlig förvaltningsmyndighet att tusentals jobb faktiskt är i fara. Man har även fått kritik för att ha valt att ta bort Finansdepartementets beräkningar, som visar att 80 procent av Sveriges hushåll förlorar på budgeten, något som vanligtvis alltid är med i en budgetproposition.

Alliansen gjorde väldigt mycket för Sverige under sina åtta år i regeringsställning. De reformer man gjorde gällande arbetsgivaravgifter, restaurangmomsen och rot- och rutavdrag bidrog till att skapa 340.000 nya jobb under den största ekonomiska krisen sedan 1930-talet. De rödgröna väljer nu istället att rasera det här för att testa samma medicin som har misslyckats förr.

Den här regeringen saknar konkreta jobbförslag och budgeten är ett direkt svek mot människor som arbetar och gör rätt för sig. Redan nu börjar rot och rutsektorn stagnera, färre privata välfärdsbolag startas och företag landet runt avvaktar med att anställa. Det är dags för regeringen att tänka om och anpassa sig till verkligheten. Det gamla socialdemokratiska monopolsamhället är borta.

Pontus

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.