29 sep 2015 06:00

29 sep 2015 06:00

Avskaffa möjlighet att lämna medborgarförslag

INSÄNDARE: Medborgarförslag

Demokrati. I många kommuner finns möjlighet för enskilda medborgare att lämna in förslag till kommunen, Medborgarförslag. Detta är en skendemokrati. Den politiska demokratin i en kommun förvaltas bäst av de politiska partierna.

Det är därigenom medborgarna skall påverka. De förtroendevalda i en kommun nomineras också av politiska partier. Vilken valsedel du väljer vid de kommunala valen är avgörande för vilken politik som kommer att föras i en kommun.

Genom vår lokala tidning har vi informerats om vilka medborgarförslag som kommit in till kommunen. Det är bara ”hårda förslag”. Det är långt ifrån ”mjuka förslag”, som alltid diskuteras . Exempelvis barnomsorg, skola, äldrefrågor som hemhjälp och andra så kallade mjuka frågor.

Från Mariestads kommun informeras om höga sjuktal bland de anställda. Inga medborgarförslag har kommit in kring dessa frågor. Det är bara broar, cykel- och gångvägar, vägbulor och andra hårda frågor. Om det finns aktiva politiska partier som fångar upp medborgarnas funderingar och förslag behövs inte skendemokrati.

Avskaffa medborgarförslagen. Det skall bli intressant att följa vilket politisk parti som tar första steget i Mariestads kommun.

Ingvar Larsson

Det är därigenom medborgarna skall påverka. De förtroendevalda i en kommun nomineras också av politiska partier. Vilken valsedel du väljer vid de kommunala valen är avgörande för vilken politik som kommer att föras i en kommun.

Genom vår lokala tidning har vi informerats om vilka medborgarförslag som kommit in till kommunen. Det är bara ”hårda förslag”. Det är långt ifrån ”mjuka förslag”, som alltid diskuteras . Exempelvis barnomsorg, skola, äldrefrågor som hemhjälp och andra så kallade mjuka frågor.

Från Mariestads kommun informeras om höga sjuktal bland de anställda. Inga medborgarförslag har kommit in kring dessa frågor. Det är bara broar, cykel- och gångvägar, vägbulor och andra hårda frågor. Om det finns aktiva politiska partier som fångar upp medborgarnas funderingar och förslag behövs inte skendemokrati.

Avskaffa medborgarförslagen. Det skall bli intressant att följa vilket politisk parti som tar första steget i Mariestads kommun.

Ingvar Larsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.