25 sep 2015 06:00

28 sep 2015 13:49

Riv väggarna mellan myndigheter och samarbeta

Debatt:

Integration. Snabbare integration kan ge tiotusentals nya jobb skriver centerpartisterna Annie Lööf, Anders W Jonsson och Martin Ådahl på DN debatt. För mig är det självklart och jag hoppas och tror att det går att genomföra.

Men vi som hela tiden upplever att väntetiderna ökar undrar förstås hur det ska gå till. Jag tar ett exempel. På fem år har väntetiderna på uppehållstillstånd för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar ökat från två månader till över ett år och ibland betydligt längre.

Jag vet, för jag har jobbat som vårdnadshavare, god man och kontaktperson under den tiden. Och jag har ett förslag som jag tror starkt på.

RIV VÄGGARNA MELLAN MYNDIGHETERNA OCH SAMARBETA! I dag finns ett revirtänkande som bara är till skada. Man värnar om sitt och fortsätter att jobba på som man alltid har gjort. Det går inte idag!

I kommunerna sitter socialtjänsten i sin bubbla, skolan i sin, sjukvården och asylboendena i sina bubblor. De pratar inte på allvar med varandra om de problem som uppstår, utan hänger upp sig på sekretessregler, när problemen inte har ett dugg med sekretess att göra. Mellan Migrationsverket och övriga nationella myndigheter finns samma problem.

Jag har sett ett revirtänkande som bara är till skada, både för de anställda och inte minst för de människor som vi ska integrera i samhället.

Riv väggarna! Jag upprepar det. Det kanske kostar en del jobb till att börja med, men lönar sig sannolikt i längden genom lättare arbete och ökad förståelse.

Vi pratar om närodlad integration. I kommunerna tar vi emot en ökad mängd barn och ungdomar, vissa ensamkommande och andra som kommer med sina familjer.

Det grupptryck som uppstår i dessa grupper är inte att leka med. Det är ofta så starkt, att det är det som avgör om dessa ungdomar får en bra framtid eller inte. Grupptrycket leder till försämrad integration, dålig självkänsla och annat som inte är det minsta positivt. Det trycket måste vi upptäcka och bryta!

Språket är nyckeln till samhället, brukar jag säga. Därför stöder jag en motion som handlar om att de flyktingar som kommer till en kommun ska slippa vänta på språkundervisning, utan få den direkt. Den kommun, där de sedan hamnar, när de fått permanent uppehållstillstånd, får sedan ersätta den första kommunen.

Krav är ett bra sätt att visa att man bryr sig om, brukar jag också säga. Och det tänker jag fortsätta med!

Inger Dernroth

Ombud vid centerstämman i Falun

Men vi som hela tiden upplever att väntetiderna ökar undrar förstås hur det ska gå till. Jag tar ett exempel. På fem år har väntetiderna på uppehållstillstånd för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar ökat från två månader till över ett år och ibland betydligt längre.

Jag vet, för jag har jobbat som vårdnadshavare, god man och kontaktperson under den tiden. Och jag har ett förslag som jag tror starkt på.

RIV VÄGGARNA MELLAN MYNDIGHETERNA OCH SAMARBETA! I dag finns ett revirtänkande som bara är till skada. Man värnar om sitt och fortsätter att jobba på som man alltid har gjort. Det går inte idag!

I kommunerna sitter socialtjänsten i sin bubbla, skolan i sin, sjukvården och asylboendena i sina bubblor. De pratar inte på allvar med varandra om de problem som uppstår, utan hänger upp sig på sekretessregler, när problemen inte har ett dugg med sekretess att göra. Mellan Migrationsverket och övriga nationella myndigheter finns samma problem.

Jag har sett ett revirtänkande som bara är till skada, både för de anställda och inte minst för de människor som vi ska integrera i samhället.

Riv väggarna! Jag upprepar det. Det kanske kostar en del jobb till att börja med, men lönar sig sannolikt i längden genom lättare arbete och ökad förståelse.

Vi pratar om närodlad integration. I kommunerna tar vi emot en ökad mängd barn och ungdomar, vissa ensamkommande och andra som kommer med sina familjer.

Det grupptryck som uppstår i dessa grupper är inte att leka med. Det är ofta så starkt, att det är det som avgör om dessa ungdomar får en bra framtid eller inte. Grupptrycket leder till försämrad integration, dålig självkänsla och annat som inte är det minsta positivt. Det trycket måste vi upptäcka och bryta!

Språket är nyckeln till samhället, brukar jag säga. Därför stöder jag en motion som handlar om att de flyktingar som kommer till en kommun ska slippa vänta på språkundervisning, utan få den direkt. Den kommun, där de sedan hamnar, när de fått permanent uppehållstillstånd, får sedan ersätta den första kommunen.

Krav är ett bra sätt att visa att man bryr sig om, brukar jag också säga. Och det tänker jag fortsätta med!

Inger Dernroth

Ombud vid centerstämman i Falun

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.