25 sep 2015 06:00

28 sep 2015 13:59

Fiberföreningarna gör ett bra jobb

Debatt:

Fiber. Nu skapas i hög fart en ny infrastruktur – möjligheter att ansluta fastigheter till fiber. På landet behöver vi själva ta tag i detta. Men staten har avsatt många miljoner till detta. Jo, det ser olika ut. Men skulle staten satsa på detta om det inte ansågs vara en framtidssatsning?

Idén är att skapa fiberföreningar som i sin tur (med visst stöd) bygger ”byanät”.

Jag bor på Torsö och vill själv få fiberns möjligheter. Men på landsbygden har staten lagt hela denna infrastrukturutbyggnad på främst föreningars möjligheter att gå tillsammans för en utbyggnad. Jag har arbetat med föreningar och denna utbyggnad sedan 2010. Jag har sett hur ideella krafter i fiberföreningsstyrelser arbetar ideellt för att åstadkomma detta. Norra Vadsbo, Myrhult, Bredebolet. Fredsberg med flera.

Styrelserna arbetar utan egen ersättning –idealister! Och varje förening har sina egna förutsättningar. Och därmed också sina egna vägar för att nå målet. De flesta är ekonomiska föreningar och därmed är det ytterst föreningsstämman som fattar besluten.

För mig är en fiberanslutning viktig, och jag är beredd att ta den infrastrukturinvesteringen. Det skulle aldrig komma för mig att jäklas med en ideellt arbetande styrelse, som genom stämmobeslut får mandat att arbeta vidare med ett eget nät. De har fullt upp med att med ideella krafter åstadkomma strukturen. Den information de ger ska aldrig behöva innebära att de också ska behöva jaga anslutningsavgifter.

Min erfarenhet är att inga fiberföreningar hittills misslyckats. När några vill arbeta ideellt stödjer jag dem till 100%. Det är ytterst respektive föreningsstämma (och enskilda fastighetsägare) som avgör vägen mot målet. Att i ett tidigt skede begära in anslutningsavgifter ser jag inte som ett problem. Det gäller dels att föreningen får klart för sig vilka som är reellt intresserade. Det gäller även att hålla nere våra gemensamma kostnader för utbyggnaden och därmed slippa ta onödiga lån. Detta eftersom återbetalning av stöd i princip dröjer till det att utbyggnaden är färdig.

Som medlem i Torsö Skärgårdsfiber har jag fullt förtroende för den i mitt tycke kompetenta styrelsen. Jag ska göra vad jag kan för att de ska ha en så bra arbetsförutsättning som möjligt. Det finns alltid småbekymmer som i slutänden behöver lösas –men vi är på mycket god väg! Jag är trygg i styrelsens hantering. Fiberföreningarnas styrelser är mina hjältar –de kan även vara dina (såvida du givetvis aktivt valt att inte ansluta till fiber). Vill du veta mer om förutsättningarna –ta då kontakt med din närmaste fiberförenings styrelse.

Anders Johansson, Medlem i Torsö Skärgårdsfiber Ek.

Idén är att skapa fiberföreningar som i sin tur (med visst stöd) bygger ”byanät”.

Jag bor på Torsö och vill själv få fiberns möjligheter. Men på landsbygden har staten lagt hela denna infrastrukturutbyggnad på främst föreningars möjligheter att gå tillsammans för en utbyggnad. Jag har arbetat med föreningar och denna utbyggnad sedan 2010. Jag har sett hur ideella krafter i fiberföreningsstyrelser arbetar ideellt för att åstadkomma detta. Norra Vadsbo, Myrhult, Bredebolet. Fredsberg med flera.

Styrelserna arbetar utan egen ersättning –idealister! Och varje förening har sina egna förutsättningar. Och därmed också sina egna vägar för att nå målet. De flesta är ekonomiska föreningar och därmed är det ytterst föreningsstämman som fattar besluten.

För mig är en fiberanslutning viktig, och jag är beredd att ta den infrastrukturinvesteringen. Det skulle aldrig komma för mig att jäklas med en ideellt arbetande styrelse, som genom stämmobeslut får mandat att arbeta vidare med ett eget nät. De har fullt upp med att med ideella krafter åstadkomma strukturen. Den information de ger ska aldrig behöva innebära att de också ska behöva jaga anslutningsavgifter.

Min erfarenhet är att inga fiberföreningar hittills misslyckats. När några vill arbeta ideellt stödjer jag dem till 100%. Det är ytterst respektive föreningsstämma (och enskilda fastighetsägare) som avgör vägen mot målet. Att i ett tidigt skede begära in anslutningsavgifter ser jag inte som ett problem. Det gäller dels att föreningen får klart för sig vilka som är reellt intresserade. Det gäller även att hålla nere våra gemensamma kostnader för utbyggnaden och därmed slippa ta onödiga lån. Detta eftersom återbetalning av stöd i princip dröjer till det att utbyggnaden är färdig.

Som medlem i Torsö Skärgårdsfiber har jag fullt förtroende för den i mitt tycke kompetenta styrelsen. Jag ska göra vad jag kan för att de ska ha en så bra arbetsförutsättning som möjligt. Det finns alltid småbekymmer som i slutänden behöver lösas –men vi är på mycket god väg! Jag är trygg i styrelsens hantering. Fiberföreningarnas styrelser är mina hjältar –de kan även vara dina (såvida du givetvis aktivt valt att inte ansluta till fiber). Vill du veta mer om förutsättningarna –ta då kontakt med din närmaste fiberförenings styrelse.

Anders Johansson, Medlem i Torsö Skärgårdsfiber Ek.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.