17 sep 2015 06:00

17 sep 2015 06:00

Går ekvationen ihop?

INSÄNDARE: Arbete

Arbetsmarknad. Här talas om arbetslöshet, flyktingar och så vidare. Men hur mycket arbete behöver varje människa prestera för att få sitt, med de maskiner och det rationella samhället vi har nu?

Arbetet översätts ju direkt till pengar, och hur fördelas då arbetet? När vi ser med globala mått, som vi ser mycket annat i dag, då ser vi ju hur stor arbetslösheten är i världen. Här kommer flyktingar som kan ha en föreställning om att här fattas arbetskraft inom EU. Medan sanningen ligger betydligt närmare att varje människa skapar jobb till sitt eget uppehälle och liv.

Men frågan är ju om vi förfogar över rätt verktyg för att hantera detta. För de verktyg vi använder för att fördela jobben nu verkar ju inte fungera. Då hade ju världen haft betydligt mindre arbetslöshet än i dag. Och då är ju frågan hur vi ska få ekvationen att gå ihop i framtiden?

Rune Jakobsson

Arbetet översätts ju direkt till pengar, och hur fördelas då arbetet? När vi ser med globala mått, som vi ser mycket annat i dag, då ser vi ju hur stor arbetslösheten är i världen. Här kommer flyktingar som kan ha en föreställning om att här fattas arbetskraft inom EU. Medan sanningen ligger betydligt närmare att varje människa skapar jobb till sitt eget uppehälle och liv.

Men frågan är ju om vi förfogar över rätt verktyg för att hantera detta. För de verktyg vi använder för att fördela jobben nu verkar ju inte fungera. Då hade ju världen haft betydligt mindre arbetslöshet än i dag. Och då är ju frågan hur vi ska få ekvationen att gå ihop i framtiden?

Rune Jakobsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.