16 sep 2015 06:00

16 sep 2015 13:54

Storsatsning på tre skolor

Debatt:

Sötåsen. Tre gymnasieskolor pekas ut inom naturbruk. Sötåsen i Töreboda och Uddetorp i Skara kommer att bedriva jordbruksutbildning. I Svenljunga blir det skogsbruksutbildning.

I framtiden ökar behovet av ungdomar som vill bli jordbrukare, skogsarbetare eller trädgårdsarbetare. Vi behöver fler sökande och högre kvalité i utbildningen.

Vi har kämpat med vikande elevunderlag på alla sex naturbruksskolorna i flera år. Följden har blivit färre elever på varje skola, så få att vi tvingades stoppa intaget på Strömma och Dingle redan denna termin. Socialdemokraternas förslag i maj månad i år var att stoppa intaget på sammanlagt fyra skolor. Hade vi fullföljt deras förslag skulle beslutet idag ha blivit att bara ha kvar två skolor av regionens totalt sex naturbruksgymnasier.

Vår ambition är att öka elevantalet så att andelen ungdomar som genomför gymnasieutbildning i naturbruk blir på den nivå som motsvarar efterfrågan på arbetsmarknaden, d.v.s. ungefär tre procent av alla gymnasieelever.

Vi beklagar att regionen i dagsläget saknar möjligheter att bedriva gymnasieutbildning på Dingle, Strömma och Nuntorp. Samtidigt är vi öppna för att andra verksamheter inom de gröna näringarna bedrivs i Strömma, Nuntorp och Dingle. Vi välkomnar exempelvis initiativ som tagits för att starta friskola på Dingleskolan.

Kristina Jonäng, (C)Regionråd

Ulf Eriksson, (C) Vice ordförande i Regionutvecklingsnämnden

Cecilia Andersson, (C)Ersättare i regionstyrelsen

I framtiden ökar behovet av ungdomar som vill bli jordbrukare, skogsarbetare eller trädgårdsarbetare. Vi behöver fler sökande och högre kvalité i utbildningen.

Vi har kämpat med vikande elevunderlag på alla sex naturbruksskolorna i flera år. Följden har blivit färre elever på varje skola, så få att vi tvingades stoppa intaget på Strömma och Dingle redan denna termin. Socialdemokraternas förslag i maj månad i år var att stoppa intaget på sammanlagt fyra skolor. Hade vi fullföljt deras förslag skulle beslutet idag ha blivit att bara ha kvar två skolor av regionens totalt sex naturbruksgymnasier.

Vår ambition är att öka elevantalet så att andelen ungdomar som genomför gymnasieutbildning i naturbruk blir på den nivå som motsvarar efterfrågan på arbetsmarknaden, d.v.s. ungefär tre procent av alla gymnasieelever.

Vi beklagar att regionen i dagsläget saknar möjligheter att bedriva gymnasieutbildning på Dingle, Strömma och Nuntorp. Samtidigt är vi öppna för att andra verksamheter inom de gröna näringarna bedrivs i Strömma, Nuntorp och Dingle. Vi välkomnar exempelvis initiativ som tagits för att starta friskola på Dingleskolan.

Kristina Jonäng, (C)Regionråd

Ulf Eriksson, (C) Vice ordförande i Regionutvecklingsnämnden

Cecilia Andersson, (C)Ersättare i regionstyrelsen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.