10 sep 2015 06:00

10 sep 2015 06:00

Tagit bort skrivningen om neutralitet

Neutralitet

Replik. Svar till Ingvar Larsson i MT den 7 september.

Ingvar Larsson fick en tillrättavisning angående faktafel i en insändare häromveckan. Nu är det dags igen. Den är gången skriver Ingvar Larsson att vi varit neutrala i 200 år. Vi har tagit bort skrivningen om neutralitet. Vi är inte längre neutrala utan ingår i flera samarbeten, däremot är vi alliansfria.

Ingvar Larsson kan ju fråga sina egna partikamrater i regeringen om han vill reda ut begreppen. Vi lever inte längre på 60-talet och måste acceptera att varken vår roll eller omvärlden ser ut som tidigare. Ska vi diskutera får vi i alla fall hålla oss till fakta.

Bosse

Ingvar Larsson fick en tillrättavisning angående faktafel i en insändare häromveckan. Nu är det dags igen. Den är gången skriver Ingvar Larsson att vi varit neutrala i 200 år. Vi har tagit bort skrivningen om neutralitet. Vi är inte längre neutrala utan ingår i flera samarbeten, däremot är vi alliansfria.

Ingvar Larsson kan ju fråga sina egna partikamrater i regeringen om han vill reda ut begreppen. Vi lever inte längre på 60-talet och måste acceptera att varken vår roll eller omvärlden ser ut som tidigare. Ska vi diskutera får vi i alla fall hålla oss till fakta.

Bosse

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.