05 sep 2015 06:00

07 sep 2015 10:42

Allt startar med en bra lärare

Debatt:

Skolans dag. Tänk er att vara The miracle worker.

Den som tänder stjärnögon och i belöning får bekräftelsen att kunskapen befästes. Att få dela den glädje, då eleven förstod hur uppgiften skulle lösas. Att få äran och uppdraget att utbilda framtidens samhällsmedborgare! Det är vårt yrke, att vara the miracle worker. Det är värt att uppmärksammas! För allt startar med en bra lärare.

I Töreboda kommun är merparten av alla lärare behöriga, alltså legitimerade. Detta är bra men för att behålla och kunna nyrekrytera de lärare som behövs krävs att man satsar vidare. Lärarbristen gör oss påminda när vi söker nya lärare och konkurrens om de utbildade lärare som finns är stor. Vad krävs för att locka till sig nyutbildade, legitimerade lärare och framförallt, vad krävs för att behålla de vi har?

Gång på gång har Lärarförbundet krävt satsningar för att få fler att vilja bli och vara lärare. Hur ska vi kunna genomföra mindre klasser och barngrupper, fler matematiktimmar och högre måluppfyllelse och så vidare om det inte finns lärare som kan utföra jobbet. I Töreboda har man valt att satsa på de lägre åldrarna genom att bland annat ha färre elever i årskurs ett, se till att det finns två pedagoger i förskoleklasserna samt dubbla pedagoger i kärnämnena. Detta är värdefulla satsningar för framtidens samhällsmedborgare.

Trots detta ser vi i Lärarförbundet Töreboda att det sker en viss lärarflytt eller lärarflykt. Hur ska vi tackla detta? Hur får vi politiker att satsa än mer på våra lärare inom förskola, skola och fritidshem? Att göra läraryrket mer attraktivt! Politiken behöver fortsätta satsa på lärarnas löner, inte bara nu, utan många år framöver, för att kunna konkurrera med våra grannkommuner. Även regeringen måste få den statliga lärarlönesatsningen på plats och vara beredd att göra mer.

Jag förväntar mig mycket av politikerna säger Förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand. Hon pratar om förväntningar på politikerna i höst. Att de släpper prestigen och jobbar tillsammans. Vi har varit tydliga med att Sverige behöver fler lärare och att det behövs en palett av åtgärder som borde ha varit på plats igår. Det handlar bland annat om höjda löner, minskad arbetsbelastning, mer resurser till särskilt stöd. (citat Johanna Jaara Åstrand).

Vi känner också stora förväntningar på vad våra politiker tänker satsa på i framtiden. Vi i Lärarförbundet Töreboda anser att våra politiker vill lyssna på oss. Och vad kan politikerna i Töreboda förvänta sig av oss i Lärarförbundet? Som Johanna Jaara Åstrand skrev i sin senaste krönika: Vi bidrar mer än gärna med förslag och lösningar. Med 230 000 lärare är vi experterna på hur vardagen ser ut och vad som krävs!

Under tiden ni politiker funderar på vilken skola ni vill skapa så fortsätter vi The miracle workers att tända stjärneögon, för ni ska alla veta:

Kunskap kommer inte av sig självt.

Lärarförbundet Töreboda

gm ordföranden Marie-Therese Eriksson och Monika Olsson

I Töreboda kommun är merparten av alla lärare behöriga, alltså legitimerade. Detta är bra men för att behålla och kunna nyrekrytera de lärare som behövs krävs att man satsar vidare. Lärarbristen gör oss påminda när vi söker nya lärare och konkurrens om de utbildade lärare som finns är stor. Vad krävs för att locka till sig nyutbildade, legitimerade lärare och framförallt, vad krävs för att behålla de vi har?

Gång på gång har Lärarförbundet krävt satsningar för att få fler att vilja bli och vara lärare. Hur ska vi kunna genomföra mindre klasser och barngrupper, fler matematiktimmar och högre måluppfyllelse och så vidare om det inte finns lärare som kan utföra jobbet. I Töreboda har man valt att satsa på de lägre åldrarna genom att bland annat ha färre elever i årskurs ett, se till att det finns två pedagoger i förskoleklasserna samt dubbla pedagoger i kärnämnena. Detta är värdefulla satsningar för framtidens samhällsmedborgare.

Trots detta ser vi i Lärarförbundet Töreboda att det sker en viss lärarflytt eller lärarflykt. Hur ska vi tackla detta? Hur får vi politiker att satsa än mer på våra lärare inom förskola, skola och fritidshem? Att göra läraryrket mer attraktivt! Politiken behöver fortsätta satsa på lärarnas löner, inte bara nu, utan många år framöver, för att kunna konkurrera med våra grannkommuner. Även regeringen måste få den statliga lärarlönesatsningen på plats och vara beredd att göra mer.

Jag förväntar mig mycket av politikerna säger Förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand. Hon pratar om förväntningar på politikerna i höst. Att de släpper prestigen och jobbar tillsammans. Vi har varit tydliga med att Sverige behöver fler lärare och att det behövs en palett av åtgärder som borde ha varit på plats igår. Det handlar bland annat om höjda löner, minskad arbetsbelastning, mer resurser till särskilt stöd. (citat Johanna Jaara Åstrand).

Vi känner också stora förväntningar på vad våra politiker tänker satsa på i framtiden. Vi i Lärarförbundet Töreboda anser att våra politiker vill lyssna på oss. Och vad kan politikerna i Töreboda förvänta sig av oss i Lärarförbundet? Som Johanna Jaara Åstrand skrev i sin senaste krönika: Vi bidrar mer än gärna med förslag och lösningar. Med 230 000 lärare är vi experterna på hur vardagen ser ut och vad som krävs!

Under tiden ni politiker funderar på vilken skola ni vill skapa så fortsätter vi The miracle workers att tända stjärneögon, för ni ska alla veta:

Kunskap kommer inte av sig självt.

Lärarförbundet Töreboda

gm ordföranden Marie-Therese Eriksson och Monika Olsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.