04 sep 2015 06:00

04 sep 2015 06:00

Beslut och information om ny begravningsmetod

INSÄNDARE: Töreboda

Slutreplik. I MT 2 september gör Pelle Leijon ytterligare ett inlägg i diskussionen om begravningsmetoder. I det finns grundläggande missuppfattningar om hur en politisk demokrati fungerar.

I Sverige är Svenska kyrkan huvudman för begravningsverksamheten. Vi har i Sverige (och inom kyrkan) en representativ demokrati som innebär att vi i allmänna val (kyrkoval) väljer de som skall representera väljarna i beslutande organ. Inom Svenska kyrkan har pastoraten dels en styrelse, i Töreboda med en ordförande och 9 ledamöter med ersättare samt kyrkoherden, dels ett högsta beslutande organ som är kyrkofullmäktige, som består av en ordförande och 27 ledamöter samt ersättare. Fullmäktige väljs av alla röstberättigade (medlemmar i Svenska kyrkan) i pastoratet, som sedan utser ett kyrkoråd. Det finns alltså ingen direktdemokrati där ”allmänheten” kan påverka direkt i beslutsprocessen. Naturligtvis kan allmänheten påverka de representanter man valt i beslutande organen annars är beslutsordningen fastställd så att kyrkorådet lägger förslag till beslut och fullmäktige beslutar. Påverkan sker annars i val. Så har det gått till när man i pastoratet beslutat gå vidare med förslaget om promession.

Pelle Leijon klagar på informationen. Det finns sedan länge information, om än så negativ, på nätet om promessionsmetoden. På pastoratets hemsida finns en tidigare PM som underlag till fullmäktiges beslut, men nu också en uppdaterad version. Man kan där läsa vilket förmånligt avtal som är avsett att tecknas, utan större risktagande.

Vad gäller intresset för promession är det en helt annan sak än intressen i denna verksamhet. Ingen av de som för närvarande är inblandade i frågan om promession i Töreboda har några (ekonomiska) intressen i det företag som nu är satt i konkurs, eller det företag som håller på att rekonstrueras av konkursförvaltaren. Insinuationen om motsatsen är tarvlig. Pastoratet har heller inte hittills haft några större kostnader för projektet och att pastoratet skulle ha kostnader för långtidsförvarade nedfrusna kroppar är en helt fel. Vad jag förstår har de som i 14 år hållit på att utveckla metoden drabbats hårt. Så är det i nya innoverande verksamheter, vilket säkert flera företagare i Töreboda kan intyga.

Nu har pastoratet beslutat sig för att hålla informationsmöten i Töreboda 30 september, i Fägre den 8 oktober och i Hova den 13 oktober. Pelle Leijon visar att det finns anledning till att reda ut vissa missförstånd och okunskap om fullmäktiges beslut.

Det vore olyckligt om denna framtidsinriktade utvecklingsverksamhet inte kom till stånd. Det finns inget överflöd av forsknings- och utvecklingsverksamhet av detta slag i Töreboda. En försöksanläggning av detta slag skulle få en stor uppmärksamhet runtom, vare sig den lyckas eller inte.

Bo Lennartsson, medlem i Svenska kyrkan, Töreboda

I Sverige är Svenska kyrkan huvudman för begravningsverksamheten. Vi har i Sverige (och inom kyrkan) en representativ demokrati som innebär att vi i allmänna val (kyrkoval) väljer de som skall representera väljarna i beslutande organ. Inom Svenska kyrkan har pastoraten dels en styrelse, i Töreboda med en ordförande och 9 ledamöter med ersättare samt kyrkoherden, dels ett högsta beslutande organ som är kyrkofullmäktige, som består av en ordförande och 27 ledamöter samt ersättare. Fullmäktige väljs av alla röstberättigade (medlemmar i Svenska kyrkan) i pastoratet, som sedan utser ett kyrkoråd. Det finns alltså ingen direktdemokrati där ”allmänheten” kan påverka direkt i beslutsprocessen. Naturligtvis kan allmänheten påverka de representanter man valt i beslutande organen annars är beslutsordningen fastställd så att kyrkorådet lägger förslag till beslut och fullmäktige beslutar. Påverkan sker annars i val. Så har det gått till när man i pastoratet beslutat gå vidare med förslaget om promession.

Pelle Leijon klagar på informationen. Det finns sedan länge information, om än så negativ, på nätet om promessionsmetoden. På pastoratets hemsida finns en tidigare PM som underlag till fullmäktiges beslut, men nu också en uppdaterad version. Man kan där läsa vilket förmånligt avtal som är avsett att tecknas, utan större risktagande.

Vad gäller intresset för promession är det en helt annan sak än intressen i denna verksamhet. Ingen av de som för närvarande är inblandade i frågan om promession i Töreboda har några (ekonomiska) intressen i det företag som nu är satt i konkurs, eller det företag som håller på att rekonstrueras av konkursförvaltaren. Insinuationen om motsatsen är tarvlig. Pastoratet har heller inte hittills haft några större kostnader för projektet och att pastoratet skulle ha kostnader för långtidsförvarade nedfrusna kroppar är en helt fel. Vad jag förstår har de som i 14 år hållit på att utveckla metoden drabbats hårt. Så är det i nya innoverande verksamheter, vilket säkert flera företagare i Töreboda kan intyga.

Nu har pastoratet beslutat sig för att hålla informationsmöten i Töreboda 30 september, i Fägre den 8 oktober och i Hova den 13 oktober. Pelle Leijon visar att det finns anledning till att reda ut vissa missförstånd och okunskap om fullmäktiges beslut.

Det vore olyckligt om denna framtidsinriktade utvecklingsverksamhet inte kom till stånd. Det finns inget överflöd av forsknings- och utvecklingsverksamhet av detta slag i Töreboda. En försöksanläggning av detta slag skulle få en stor uppmärksamhet runtom, vare sig den lyckas eller inte.

Bo Lennartsson, medlem i Svenska kyrkan, Töreboda

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.