27 aug 2015 06:00

27 aug 2015 06:00

Välkommen till kommande informationsmöten

INSÄNDARE: Begravningsmetod

Replik. Svar till Pelle Leijon i MT den 25 augusti.

Hej Pelle!

Tack för ditt engagemang i frågor som rör Töreboda pastorat.

I Svenska kyrkan arbetar vi med många frågor som handlar om liv och död. Dels rent teologiskt men även i mötet med människor som står inför livets slut och människor som mist en nära anhörig. Svenska kyrkan är också huvudman för begravningsverksamheten, vilket gör frågan om tillgängliga begravningsmetoder högst angelägen för Svenska kyrkan att engagera sig i.

När det gäller arbetet med promession kommer vi att ha informationsmöten under hösten där alla är välkomna att diskutera och ställa frågor. Det kommer även att finnas information på pastoratets hemsida. Den intresserade får givetvis även gärna kontakta mig eller kyrkoherde Ingemar Ekström personligen redan nu ifall det är något man undrar över.

Bra att du även tar upp frågan om huruvida jag har personliga intressen i projektet. Svaret är nej. Jag har inga andra engagemang eller intressen i promession eller de inblandade företagen utöver det arbete jag utför på uppdrag av Töreboda pastorat och för pastoratets, kyrkans och samhällets bästa.

Det är korrekt att det fanns oenighet kring beslutet i Töreboda Kyrkofullmäktige men det är ett friskhetstecken för Töreboda pastorat att vi har självständiga och kritiskt tänkande förtroendevalda och beslutet fattades i god demokratisk ordning. Det är också sunt med engagerade församlingsbor som du själv.

Varmt välkommen till kommande informationsmöte!

Med vänlig hälsning

Torbjörn Lahrin, Ordförande Töreboda kyrkoråd

Hej Pelle!

Tack för ditt engagemang i frågor som rör Töreboda pastorat.

I Svenska kyrkan arbetar vi med många frågor som handlar om liv och död. Dels rent teologiskt men även i mötet med människor som står inför livets slut och människor som mist en nära anhörig. Svenska kyrkan är också huvudman för begravningsverksamheten, vilket gör frågan om tillgängliga begravningsmetoder högst angelägen för Svenska kyrkan att engagera sig i.

När det gäller arbetet med promession kommer vi att ha informationsmöten under hösten där alla är välkomna att diskutera och ställa frågor. Det kommer även att finnas information på pastoratets hemsida. Den intresserade får givetvis även gärna kontakta mig eller kyrkoherde Ingemar Ekström personligen redan nu ifall det är något man undrar över.

Bra att du även tar upp frågan om huruvida jag har personliga intressen i projektet. Svaret är nej. Jag har inga andra engagemang eller intressen i promession eller de inblandade företagen utöver det arbete jag utför på uppdrag av Töreboda pastorat och för pastoratets, kyrkans och samhällets bästa.

Det är korrekt att det fanns oenighet kring beslutet i Töreboda Kyrkofullmäktige men det är ett friskhetstecken för Töreboda pastorat att vi har självständiga och kritiskt tänkande förtroendevalda och beslutet fattades i god demokratisk ordning. Det är också sunt med engagerade församlingsbor som du själv.

Varmt välkommen till kommande informationsmöte!

Med vänlig hälsning

Torbjörn Lahrin, Ordförande Töreboda kyrkoråd

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.