27 aug 2015 06:00

27 aug 2015 06:00

Skadegörelse är inte konst

GRAFFITI

Sjönnebring beklagar sig över bristande uppskattning av graffitiutövandet.

Kan möjligen de bristande uppskattningen ha något att göra med att ”verken” oftast uppförs på ytor som inte ägs av utövaren av nämnda ”konstform”?

Konst är också något vi gärna tar till oss när vi väljer att göra så. Inte när det tvingas på oss.

Valfrihet, för alla.

Sjönnebring beklagar sig över bristande uppskattning av graffitiutövandet.

Kan möjligen de bristande uppskattningen ha något att göra med att ”verken” oftast uppförs på ytor som inte ägs av utövaren av nämnda ”konstform”?

Konst är också något vi gärna tar till oss när vi väljer att göra så. Inte när det tvingas på oss.

Valfrihet, för alla.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.