25 aug 2015 06:00

25 aug 2015 06:00

Vad pågår inom Töreboda pastorat?

INSÄNDARE: Demokrati

Begravning. Som medlem i Töreboda församling äger man rätt att ifrågasätta det som nu händer inom pastoratet.

MT publicerade en artikel den 19 augusti som handlade om frystorkning av döda kroppar. En person boende i Närke hade innan sin bortgång besökt en biolog som forskat i ett nytt sätt att begrava människor. Personens sista vilja var tydligen att bli pilotprojekt. Nu har kroppen legat 10 år i ett krematorium, i väntan på att metoden ska prövas och godkännas. Kostnaden för den berörda församlingen är 100 kronor om dygnet, vilket snabbt uträknat nu är uppe i en total kostnad på 365000 kronor. Det torde vara ett av Sveriges dyraste lik!?

Hur som helst kan inte den berörda församlingen längre acceptera kostnaden och man har nu ansökt om tvångsbegravning vilket de anhöriga tydligen inte vill acceptera. Töreboda kyrkofullmäktige har i stor oenighet nu beslutat att inleda ett samarbete med företaget Promessa som nyligen gick i konkurs och där ägarna även gått i personlig konkurs.

I MT:s artikel riktar en anhörig en stor eloge till kyrkorådets ordförande i Töreboda, heja honom, det är ju så forskning fungerar – man kan ju inte sitta på kammaren och gissa. Osökt ställer man sig frågan om vad Töreboda kyrkoråds ordförande har för intressen i projektet och om han lyckats övertala ett antal personer i kyrkorådet för att få majoritet och därmed rösta för ett samarbete. Om så är fallet borde kyrkklockorna börja ringa varningssignaler!

Inom politiken har tyvärr liknande tillvägagångssätt blivit allt vanligare vilket minerar åsiktsfriheten och därmed även vår demokrati. Folk i allmänhet verkar vara rädda för att säga sin åsikt av rädsla för att hamna utanför. Det är väl bara att se hur dagens samhälle utvecklats på grund av folks rädsla för att våga uttrycka sin åsikt. Insändare där namn förbytts till signaturer med mera. I en demokrati måste alla röster få komma till tals och folk ska inte behöva känna rädsla för att dennes åsikt går emot majoriteten. En anläggning för frystorkning av döda kroppar är ett så pass stort projekt och ligger dessutom helt utanför den ordinarie verksamhet som bedrivs inom Svenska kyrkan. Frågan borde därför invänta nästa val!

Pelle Leijon

Småföretagare

MT publicerade en artikel den 19 augusti som handlade om frystorkning av döda kroppar. En person boende i Närke hade innan sin bortgång besökt en biolog som forskat i ett nytt sätt att begrava människor. Personens sista vilja var tydligen att bli pilotprojekt. Nu har kroppen legat 10 år i ett krematorium, i väntan på att metoden ska prövas och godkännas. Kostnaden för den berörda församlingen är 100 kronor om dygnet, vilket snabbt uträknat nu är uppe i en total kostnad på 365000 kronor. Det torde vara ett av Sveriges dyraste lik!?

Hur som helst kan inte den berörda församlingen längre acceptera kostnaden och man har nu ansökt om tvångsbegravning vilket de anhöriga tydligen inte vill acceptera. Töreboda kyrkofullmäktige har i stor oenighet nu beslutat att inleda ett samarbete med företaget Promessa som nyligen gick i konkurs och där ägarna även gått i personlig konkurs.

I MT:s artikel riktar en anhörig en stor eloge till kyrkorådets ordförande i Töreboda, heja honom, det är ju så forskning fungerar – man kan ju inte sitta på kammaren och gissa. Osökt ställer man sig frågan om vad Töreboda kyrkoråds ordförande har för intressen i projektet och om han lyckats övertala ett antal personer i kyrkorådet för att få majoritet och därmed rösta för ett samarbete. Om så är fallet borde kyrkklockorna börja ringa varningssignaler!

Inom politiken har tyvärr liknande tillvägagångssätt blivit allt vanligare vilket minerar åsiktsfriheten och därmed även vår demokrati. Folk i allmänhet verkar vara rädda för att säga sin åsikt av rädsla för att hamna utanför. Det är väl bara att se hur dagens samhälle utvecklats på grund av folks rädsla för att våga uttrycka sin åsikt. Insändare där namn förbytts till signaturer med mera. I en demokrati måste alla röster få komma till tals och folk ska inte behöva känna rädsla för att dennes åsikt går emot majoriteten. En anläggning för frystorkning av döda kroppar är ett så pass stort projekt och ligger dessutom helt utanför den ordinarie verksamhet som bedrivs inom Svenska kyrkan. Frågan borde därför invänta nästa val!

Pelle Leijon

Småföretagare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.