20 aug 2015 06:00

20 aug 2015 06:00

Mjölkkrisen kräver akuta åtgärder

INSÄNDARE: Lantbruk

Sedan Ryssland införde importstopp på mjölk har priserna rasat och bönder över hela Europa blöder ekonomiskt. För svenska bönder – som har en högre kostnadsbild – är det extra akut.

Tyvärr har regeringen och Socialdemokraternas landsbygdsminister Sven-Erik Bucht valt att förhålla sig passiva och nu är tiden på väg att rinna ut.

Den akuta kris som vi nu befinner oss i, där LRF rapporterar om att fem mjölkgårdar lägger ner varje vecka, då är det klart och tydligt för oss att vi befinner oss i en extrem situation. Då måste det också till akuta åtgärder.

Centerpartiet har därför föreslagit flera akuta åtgärder.

· Sverige bör agera för att i denna akuta situation tillfälligt höja EU:s interventionspris. Konkret innebär det att EU erbjuder ett bottenpris på skummjölkspulver och smör – vilket driver upp marknadspriserna. Det ger en snabb effekt och underlättar den akuta krisen.

· Möjliggör för svenska mjölkbönder att skjuta upp inbetalning av arbetstagarens preliminära skatt och arbetsgivaravgift i upp till ett år, likt vad som gjordes 2009.

· Sverige bör i EU driva på så att gårdsstödet kan betalas ut tidigare. Dessutom måste man se till att de svenska myndigheterna har resurserna och prioritera att stöden betalas ut.

Men dessa akutåtgärder är ingen lösning för hur vi stärker svenskt lantbruk på längre sikt. Vi ser ett stort behov av långsiktiga reformer för att stärka böndernas konkurrenskraft. Exempelvis genom regelförenklingar, lägre kostnader för att anställa och sänkta kostnader för att bygga.

Anders Karlsson,

Centerpartiet Mariestad

Tyvärr har regeringen och Socialdemokraternas landsbygdsminister Sven-Erik Bucht valt att förhålla sig passiva och nu är tiden på väg att rinna ut.

Den akuta kris som vi nu befinner oss i, där LRF rapporterar om att fem mjölkgårdar lägger ner varje vecka, då är det klart och tydligt för oss att vi befinner oss i en extrem situation. Då måste det också till akuta åtgärder.

Centerpartiet har därför föreslagit flera akuta åtgärder.

· Sverige bör agera för att i denna akuta situation tillfälligt höja EU:s interventionspris. Konkret innebär det att EU erbjuder ett bottenpris på skummjölkspulver och smör – vilket driver upp marknadspriserna. Det ger en snabb effekt och underlättar den akuta krisen.

· Möjliggör för svenska mjölkbönder att skjuta upp inbetalning av arbetstagarens preliminära skatt och arbetsgivaravgift i upp till ett år, likt vad som gjordes 2009.

· Sverige bör i EU driva på så att gårdsstödet kan betalas ut tidigare. Dessutom måste man se till att de svenska myndigheterna har resurserna och prioritera att stöden betalas ut.

Men dessa akutåtgärder är ingen lösning för hur vi stärker svenskt lantbruk på längre sikt. Vi ser ett stort behov av långsiktiga reformer för att stärka böndernas konkurrenskraft. Exempelvis genom regelförenklingar, lägre kostnader för att anställa och sänkta kostnader för att bygga.

Anders Karlsson,

Centerpartiet Mariestad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.