19 aug 2015 06:00

19 aug 2015 06:00

Kyrkan gynnar inte en levande landsbygd

INSÄNDARE: Kyrkans mark

Småskaligt. De sista 10-15 åren har Svenska Kyrkan köpt ett flertal gårdar i vår hembygd och lägger till dem till redan stora enheter på 200 - 300 hektar.

Detta är inget som gynnar en levande landsbygd.

Varför får inte de som älskar sin hembygd med djur och natur förvalta vår moder jord?

För något år sedan stod i informationen som går ut med fastebössan att Svenska Kyrkan stöttar små jordbruk i andra länder. Vad är detta för dubbelmoral?

Vi måste slå vakt om ett jordbruk i storlek där både djur och människor trivs. Jag hoppas att fler inom Svenska Kyrkan reagerar innan det går alldeles för långt.

En lantbrukare

Detta är inget som gynnar en levande landsbygd.

Varför får inte de som älskar sin hembygd med djur och natur förvalta vår moder jord?

För något år sedan stod i informationen som går ut med fastebössan att Svenska Kyrkan stöttar små jordbruk i andra länder. Vad är detta för dubbelmoral?

Vi måste slå vakt om ett jordbruk i storlek där både djur och människor trivs. Jag hoppas att fler inom Svenska Kyrkan reagerar innan det går alldeles för långt.

En lantbrukare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.