07 aug 2015 06:00

07 aug 2015 06:00

Sent ska syndaren vakna

Replik: Försvarspolitik

Svar till Karin Enström, MT den 5 augusti

Karin Enström talar i sin artikel om att regeringen möter den mycket oroande säkerhetspolitiska utvecklingen i vår omvärld och vårt närområde med skygglappar. Minnet är kort hos Moderaterna. Under de år försvarsberedningen pågick så var det Moderaterna som satt med skygglapparna på och vi representanter från Socialdemokraterna blev anklagade för ryssfobi. Försvarsberedningens ordförande Cecilia Widegren twittrar hösten 2012 ”samtal m ryska försvar- o utrikesministrar fts.; tydligt språk. R drar sig öster ut. Europa säkrare än på länge”. Det är ett exempel på skygglappar som vi upplevde under dessa år. Till och med Fredrik Reinfeldt erkände vid en intervju i sommar att han hade varit naiv vad gäller Ryssland. Att nu Karin Enström tror att ett Nato-medlemskap gör att Sverige inte själv behöver öka sin egen militära förmåga, med hänvisning till de neddragningar hon genomförde som försvarsminister, visar på att hon inte förstår vad ett medlemskap innebär. Hur kommer det sig att Moderaterna själva under sina åtta år i regeringsställning inte tog upp Nato-frågan? Man kanske var orolig för att det skulle bli en högre försvarsbudget med ett medlemskap i Nato.

Den militära alliansfriheten är Sveriges grundläggande säkerhetspolitiska hållning. Sverige har valt en samarbetslinje i förhållande till andra länder och organisationer och det är samarbetslinjen som ger Sverige handlingsfrihet. Med utgångspunkt från denna fördjupas nu samarbeten med andra länder och organisationer. Det har sin förklaring i det tydligt förändrade säkerhetsläget. Den här strategin bygger på två delar; dels en stärkt svensk försvarsförmåga, dels fördjupade samarbeten.

Även samverkansförmågan i all internationell krishantering är en svensk grundsyn, oavsett om det sker inom ramen för Nato, FN eller EU. I västvärlden är Nato den organisation som definierar den internationella standarden för just praktisk samverkan, även så kallad interoperabilitet. Därmed utgör Natos standard också grunden till det nordiska försvarspolitiska samarbetet. Detta höjer vår grundläggande tekniska och operativa förmåga.

Det är glädjande att vi nu har en regering och en försvarsminister som satsar på att öka svensk försvarsförmåga och har fått med sig en majoritet av partierna, cirka 70 procent av riksdagens ledamöter efter försvarsbeslutet i juni 2015. Han har åstadkommit ett trendbrott i den nedmontering av försvarsförmågan som förra regeringen ägnade sig åt. Att då ta åt sig äran åt försvarsöverenskommelsen och tro att svenska folket har glömt de senaste åtta åren är osmakligt. Det försvarsminister Peter Hultqvist har gjort, från det att han blev utnämnd till försvarsutskottets ordförande och som nu har lett till att vi har fått en av de bästa försvarsministrar vi har haft i modern tid, är att övertyga alla om att vi behöver öka Sveriges försvarsförmåga.

Det är glädjande att Moderaterna skrev under överenskommelsen även om de inte fick med sig alla borgerliga partierna. Nu slipper vi ett politiskt kaos som skulle kunnat bli följden om vi inte fick ett försvarsbeslut. Vår försvarsminister kommer nu att arbeta med att verkställa det som står i försvarsbeslutet och jag ser fram emot att stödja honom i detta.

Åsa Lindestam

Vice Ordförande i Försvarsutskottet

Svar till Karin Enström, MT den 5 augusti

Karin Enström talar i sin artikel om att regeringen möter den mycket oroande säkerhetspolitiska utvecklingen i vår omvärld och vårt närområde med skygglappar. Minnet är kort hos Moderaterna. Under de år försvarsberedningen pågick så var det Moderaterna som satt med skygglapparna på och vi representanter från Socialdemokraterna blev anklagade för ryssfobi. Försvarsberedningens ordförande Cecilia Widegren twittrar hösten 2012 ”samtal m ryska försvar- o utrikesministrar fts.; tydligt språk. R drar sig öster ut. Europa säkrare än på länge”. Det är ett exempel på skygglappar som vi upplevde under dessa år. Till och med Fredrik Reinfeldt erkände vid en intervju i sommar att han hade varit naiv vad gäller Ryssland. Att nu Karin Enström tror att ett Nato-medlemskap gör att Sverige inte själv behöver öka sin egen militära förmåga, med hänvisning till de neddragningar hon genomförde som försvarsminister, visar på att hon inte förstår vad ett medlemskap innebär. Hur kommer det sig att Moderaterna själva under sina åtta år i regeringsställning inte tog upp Nato-frågan? Man kanske var orolig för att det skulle bli en högre försvarsbudget med ett medlemskap i Nato.

Den militära alliansfriheten är Sveriges grundläggande säkerhetspolitiska hållning. Sverige har valt en samarbetslinje i förhållande till andra länder och organisationer och det är samarbetslinjen som ger Sverige handlingsfrihet. Med utgångspunkt från denna fördjupas nu samarbeten med andra länder och organisationer. Det har sin förklaring i det tydligt förändrade säkerhetsläget. Den här strategin bygger på två delar; dels en stärkt svensk försvarsförmåga, dels fördjupade samarbeten.

Även samverkansförmågan i all internationell krishantering är en svensk grundsyn, oavsett om det sker inom ramen för Nato, FN eller EU. I västvärlden är Nato den organisation som definierar den internationella standarden för just praktisk samverkan, även så kallad interoperabilitet. Därmed utgör Natos standard också grunden till det nordiska försvarspolitiska samarbetet. Detta höjer vår grundläggande tekniska och operativa förmåga.

Det är glädjande att vi nu har en regering och en försvarsminister som satsar på att öka svensk försvarsförmåga och har fått med sig en majoritet av partierna, cirka 70 procent av riksdagens ledamöter efter försvarsbeslutet i juni 2015. Han har åstadkommit ett trendbrott i den nedmontering av försvarsförmågan som förra regeringen ägnade sig åt. Att då ta åt sig äran åt försvarsöverenskommelsen och tro att svenska folket har glömt de senaste åtta åren är osmakligt. Det försvarsminister Peter Hultqvist har gjort, från det att han blev utnämnd till försvarsutskottets ordförande och som nu har lett till att vi har fått en av de bästa försvarsministrar vi har haft i modern tid, är att övertyga alla om att vi behöver öka Sveriges försvarsförmåga.

Det är glädjande att Moderaterna skrev under överenskommelsen även om de inte fick med sig alla borgerliga partierna. Nu slipper vi ett politiskt kaos som skulle kunnat bli följden om vi inte fick ett försvarsbeslut. Vår försvarsminister kommer nu att arbeta med att verkställa det som står i försvarsbeslutet och jag ser fram emot att stödja honom i detta.

Åsa Lindestam

Vice Ordförande i Försvarsutskottet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.