03 aug 2015 06:00

03 aug 2015 06:00

Mobiler dödar på vägarna oavsett årstid

Debatt:

Under sommaren har antalet dödade på vägar runt om i landet exploderat. Vi är vana vid att olyckor ökar i samband med ljusa nätter och ljumma sommarkvällar liksom under de perioder svarthalkan dyker upp. År av trafiksäkerhetsarbete har bidragit till att sänka antalet dödolyckor och minska konsekvenserna av förares misstag och felbedömningar. Nu ser vi en ny och omedelbar fara: mobiltelefonen.

De senaste åren har sociala mediers närvaro ökat markant, även i bilkupén. Att hantera sin mobiltelefon samtidigt som man framför sitt fordon kan jämföras med att köra rattonykter. Tittar du ner i två sekunder hinner du rulla 22 meter om du kör i en så låg hastighet som 40 km/h. En vanlig buss är 12 meter och den hinner du alltså med råge passera till förmån för Facebook, mail och sms:ande. Märk väl att för att stanna ett fordon måste man räkna in både reaktionssträcka och bromssträcka. Är det så rimligt att vi tillåter detta nonchalanta risktagande?

Trafikförordningen i Sverige säger idag, efter en ändring 1 december 2013, att ”Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter såsom användande av mobiltelefon och kommunikationsutrustning, endast om det inte inverkar menligt på framförandet av fordonet”. Risken att råka ut för en olycka ökar med 23 gånger om man skickar sms samtidigt som man kör bil. Är det då rimligt att vi har en trafikförordning som tillåter detta beteende? I Danmark säger lagen att ”Fordonsförare får under färd ej lov att använda sig av handhållna mobiltelefoner”, Sverige behöver en lika tydlig trafikförordning. Varför? Jo för att förbud bidrar till att ändra människors beteende. Även om förare idag är medvetna om riskerna väljer många att knappa på telefoner eller annan kommunikationsutrustning under färd. Ett förbud skickar ett tydligt budskap om vad som är ett oönskat beteende i trafiken.

Vi på Motormännen anser att all användning av handhållen kommunikationsutrustning under färd är trafikfarlig och vill se ett tydligt förbud nu. En skärpt lagstiftning kommer att ändra förares inställning och rädda liv i trafiken.

Victoria Elmgren

Trafiksäkerhetsansvarig, Motormännen

Under sommaren har antalet dödade på vägar runt om i landet exploderat. Vi är vana vid att olyckor ökar i samband med ljusa nätter och ljumma sommarkvällar liksom under de perioder svarthalkan dyker upp. År av trafiksäkerhetsarbete har bidragit till att sänka antalet dödolyckor och minska konsekvenserna av förares misstag och felbedömningar. Nu ser vi en ny och omedelbar fara: mobiltelefonen.

De senaste åren har sociala mediers närvaro ökat markant, även i bilkupén. Att hantera sin mobiltelefon samtidigt som man framför sitt fordon kan jämföras med att köra rattonykter. Tittar du ner i två sekunder hinner du rulla 22 meter om du kör i en så låg hastighet som 40 km/h. En vanlig buss är 12 meter och den hinner du alltså med råge passera till förmån för Facebook, mail och sms:ande. Märk väl att för att stanna ett fordon måste man räkna in både reaktionssträcka och bromssträcka. Är det så rimligt att vi tillåter detta nonchalanta risktagande?

Trafikförordningen i Sverige säger idag, efter en ändring 1 december 2013, att ”Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter såsom användande av mobiltelefon och kommunikationsutrustning, endast om det inte inverkar menligt på framförandet av fordonet”. Risken att råka ut för en olycka ökar med 23 gånger om man skickar sms samtidigt som man kör bil. Är det då rimligt att vi har en trafikförordning som tillåter detta beteende? I Danmark säger lagen att ”Fordonsförare får under färd ej lov att använda sig av handhållna mobiltelefoner”, Sverige behöver en lika tydlig trafikförordning. Varför? Jo för att förbud bidrar till att ändra människors beteende. Även om förare idag är medvetna om riskerna väljer många att knappa på telefoner eller annan kommunikationsutrustning under färd. Ett förbud skickar ett tydligt budskap om vad som är ett oönskat beteende i trafiken.

Vi på Motormännen anser att all användning av handhållen kommunikationsutrustning under färd är trafikfarlig och vill se ett tydligt förbud nu. En skärpt lagstiftning kommer att ändra förares inställning och rädda liv i trafiken.

Victoria Elmgren

Trafiksäkerhetsansvarig, Motormännen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.