14 jul 2015 06:00

14 jul 2015 11:23

Svårt att hantera variabelt höjdsystem

INSÄNDARE: Torsöbron

Svar till insändarskribenten ”Seglare” i MT den 8 juli.

När man pratar broar kommer frågan om fri höjd upp i allmänhet och segelfri höjd i synnerhet.

När det gäller Torsöbron så är den skyltad med 18 meter segelfri höjd, vilket är avståndet från medelhögvattenytan till brons lägsta punkt inom den markerade segelbredden. Därutöver finns, precis som på vägbroar, en mindre säkerhetsmarginal.

Detta innebär att det vid lågt vattenstånd i Vänern mycket riktigt finns en god marginal upp till bron, men vis av erfarenheterna från alla påkörda vägbroar så tror jag tyvärr inte att allmänheten skulle kunna hantera ett variabelt höjdsystem som tar hänsyn till vattenståndet. Det skulle förutom skador på bron bara leda till krav på ersättningar för förstörda master kombinerat med ändlösa diskussioner om hur högt vattenstånd och sjögång verkligen var vid själva påkörningen.

Jag utesluter dock inte mer exakta elektroniska system i framtiden, men det inget som ligger i närtid för Torsöbron i alla fall.

Leif Johansson, Trafikverket

När man pratar broar kommer frågan om fri höjd upp i allmänhet och segelfri höjd i synnerhet.

När det gäller Torsöbron så är den skyltad med 18 meter segelfri höjd, vilket är avståndet från medelhögvattenytan till brons lägsta punkt inom den markerade segelbredden. Därutöver finns, precis som på vägbroar, en mindre säkerhetsmarginal.

Detta innebär att det vid lågt vattenstånd i Vänern mycket riktigt finns en god marginal upp till bron, men vis av erfarenheterna från alla påkörda vägbroar så tror jag tyvärr inte att allmänheten skulle kunna hantera ett variabelt höjdsystem som tar hänsyn till vattenståndet. Det skulle förutom skador på bron bara leda till krav på ersättningar för förstörda master kombinerat med ändlösa diskussioner om hur högt vattenstånd och sjögång verkligen var vid själva påkörningen.

Jag utesluter dock inte mer exakta elektroniska system i framtiden, men det inget som ligger i närtid för Torsöbron i alla fall.

Leif Johansson, Trafikverket

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.