14 jul 2015 06:00

14 jul 2015 10:32

Regionen glömmer bort norra Skaraborg

INSÄNDARE: Resurser

Ansvariga på vårdcentralen har fel!

Det fungerar inte alls bra nu! Vi har Närhälsan för att få en bred och tillgänglig vård. Nu verkar huvuduppgiften vara att hålla patienterna borta!

Fungerar inte vården i Mariestad så måste Regionansvariga flytta om folk. Det är ju samma skattepengar och ni har ansvar för hela ert område! En lösning kanske kan vara att anställa distriktsläkare inom ett område (flera vårdcentraler) och vid behov kunna flytta om personal. Så får andra företag göra när man inte kan bemanna fullt ut.

Regionen måste också fundera på varför det är värre här än på andra orter. Det kanske inte är en jättebra idé att hela tiden dra bort verksamhet och försämra. Då vill till slut ingen jobba kvar. Se vad ni har gjort med tanken på en väl fungerande barn- och ungdomsmottagning!

När ni suttit där i maktens korridorer, politiker och tjänstemän, och utan att tveka strukit bort verksamhet här och tänkt ”de får väl finna sig” så kommer verkligheten snabbt ikapp er. Vet ni ens hur kartan över regionen ser ut?

Hälso- och sjukvårdslagen gäller för alla svenskar. Ni har inte löst det särskilt bra i Mariestad!

Syrran

Det fungerar inte alls bra nu! Vi har Närhälsan för att få en bred och tillgänglig vård. Nu verkar huvuduppgiften vara att hålla patienterna borta!

Fungerar inte vården i Mariestad så måste Regionansvariga flytta om folk. Det är ju samma skattepengar och ni har ansvar för hela ert område! En lösning kanske kan vara att anställa distriktsläkare inom ett område (flera vårdcentraler) och vid behov kunna flytta om personal. Så får andra företag göra när man inte kan bemanna fullt ut.

Regionen måste också fundera på varför det är värre här än på andra orter. Det kanske inte är en jättebra idé att hela tiden dra bort verksamhet och försämra. Då vill till slut ingen jobba kvar. Se vad ni har gjort med tanken på en väl fungerande barn- och ungdomsmottagning!

När ni suttit där i maktens korridorer, politiker och tjänstemän, och utan att tveka strukit bort verksamhet här och tänkt ”de får väl finna sig” så kommer verkligheten snabbt ikapp er. Vet ni ens hur kartan över regionen ser ut?

Hälso- och sjukvårdslagen gäller för alla svenskar. Ni har inte löst det särskilt bra i Mariestad!

Syrran

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.