08 jul 2015 06:00

08 jul 2015 19:04

Spelar SD i händerna

Politik

Politik. Det har väl inte undgått någon att SD går framåt i opinionsmätningarna? De går uppenbarligen inte bara framåt för att SD själva tycker att invandringspolitiken är ett problem, utan också därför att många svenskar tycker detsamma.

De etablerade politikerna föredrar att stoppa huvudet i sanden, enligt principen att om man nonchalerar ett problem tillräckligt länge så försvinner det av sig självt. Men ju mer de etablerade partierna blundar för problemen, desto mer spelar de SD i händerna, vilket opinionsundersökningarna tydligt visar.

Sedan gör de sig själva löjliga genom att låtsas inte förstå vad SDs framgångar beror på. Istället försöker de utestänga SD från det politiska inflytande som svenska folket i demokratisk ordning har bestämt att de ska ha. Då visar de på ett flagrant sätt att de själva inte står för demokrati, utan ett skenheligt hyckleri.

Om politikerna fortsätter att nonchalera att migrationspolitiken upplevs som ett problem av alltför många, så kommer SD till slut att bli så starka att ingen kan hindra dem från att genomföra sin politik. Då kan de andra politikerna stå och rabbla sina skenheliga demokratiramsor medan de hjälplöst tvingas se på när SD tar i med hårdhandskarna mot invandringen på ett sätt som kanske de flesta inte skulle önska.

Sent ska syndaren vakna. Men när ska våra politiker vakna?

Frank Bergqvist

De etablerade politikerna föredrar att stoppa huvudet i sanden, enligt principen att om man nonchalerar ett problem tillräckligt länge så försvinner det av sig självt. Men ju mer de etablerade partierna blundar för problemen, desto mer spelar de SD i händerna, vilket opinionsundersökningarna tydligt visar.

Sedan gör de sig själva löjliga genom att låtsas inte förstå vad SDs framgångar beror på. Istället försöker de utestänga SD från det politiska inflytande som svenska folket i demokratisk ordning har bestämt att de ska ha. Då visar de på ett flagrant sätt att de själva inte står för demokrati, utan ett skenheligt hyckleri.

Om politikerna fortsätter att nonchalera att migrationspolitiken upplevs som ett problem av alltför många, så kommer SD till slut att bli så starka att ingen kan hindra dem från att genomföra sin politik. Då kan de andra politikerna stå och rabbla sina skenheliga demokratiramsor medan de hjälplöst tvingas se på när SD tar i med hårdhandskarna mot invandringen på ett sätt som kanske de flesta inte skulle önska.

Sent ska syndaren vakna. Men när ska våra politiker vakna?

Frank Bergqvist

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.