07 jul 2015 06:00

07 jul 2015 11:19

Lokalisering är en nyckelfråga

Debatt:

Vindkraft. Till Jan Wahn (C), med flera i Mariestads kommunledning.

Jag vill gärna följa upp vårt platsbesök i omgivningarna av Västra Kinneskogen den 5 juni.

Ni har här några förtydliganden som vi gjort med anledning av de funderingar vi fått ta del av från dina kollegor i Mariestads politiska ledning i samband med, och efter, platsbesöket.

Tankar och funderingar har berört dels energifrågan, dels den mänskliga miljön avseende industriella vindkraftsparker. Desto mer vi vet desto mer kan vi stämma av om det finns någon information och fakta som saknas för ett insiktsfullt beslut i kommunledningen. Länsstyrelsen gör endast en, som jag skulle vilja kalla för, teknisk miljöbedömning. Kommunen har ett ännu mycket större existentiellt och ekonomiskt risktagande att ta ställning till.

Energifrågan: Detta är en icke-fråga för föreningen, det vill säga vi tar inte ställning för eller emot någon typ av energi.

Industriella vindkraftsanläggningar: Detta är en icke-fråga för föreningen, det vill säga vi tar inte ställning för eller emot.

Exploatering av mark för industriella ändamål: Detta är en fråga vi definitivt tar ställning till, det vill säga vi tar inte ställning mot att det behövs, men lokaliseringen är en nyckelfråga. En vindkraftsanläggning är ett ingrepp som vilken industribyggnad/anläggning som helst! Det finns mer eller mindre lämpliga områden – och Västra Kinneskogen är direkt olämplig!

Det vi talade om, och som jag även underströk i samband med platsbesöket, är att vi står bakom kommunens vision. Den utgör kompassriktningen för de beslut som fattas av innevånarnas förtroendevalda!

Att värna om miljön (inte bara rent tekniskt), levande landsbygd, Bo – Leva - Verka, eko-turism, är starka rationella och emotionella värderingar! Västra Kinneskogen, som en del av ett fantastiskt utmärkande biosfärområde med levande hamnar, innehåller allt det som behövs för att Mariestads kommun tillsammans med sina samverkande grannar (Götene och Lidköping) ska fortsätta utvecklas. Industrialiseras en del, innebär det att avveckla.

Vårt syfte med platsbesöket var att levandegöra detta. Människor har säkerligen olika uppfattningar om ett vindkraftstorn är vackert eller inte. Man kan exempelvis ha olika uppfattning om Turning torso är vackert eller inte – men det fick inte byggas i mitten av Malmö! Att i en i alla avseenden levande landsbygd inklusive fritidsområde lägga en industrianläggning är destruktivt. Vår ambition med platsbesöket var att levandegöra detta som inte är så uppenbart från centrum.

Var i Mariestads kommun skall denna typ av industrianläggning finnas? Vårt erbjudande är att vi mer än gärna delar med oss av all den kompetens vi har inom föreningen och dess nätverk (vi har en enastående kompetens på området numera!) för att hitta lämplig plats. Att vi inte har svaret idag beror på att vi inte har alla data och fakta. Tillsammans med de delar som kommunen förfogar över så blir det ett bra beslutsunderlag som alla kan känna sig trygga med över lång tid.

Så som ställningstagandet är från kommunen idag innebär det ett mycket högt och oöverskådligt ekonomiskt risktagande.

Vi vill ta del av dina frågor och funderingar. Vill du ha ett separat möte med någon eller några av oss med din partigrupp, säg till! Vänliga hälsningar

Robert Kessiakoff

Ordförande föreningen ”Stoppa Vindkraftsparken Västra Kinneskogen”

Jag vill gärna följa upp vårt platsbesök i omgivningarna av Västra Kinneskogen den 5 juni.

Ni har här några förtydliganden som vi gjort med anledning av de funderingar vi fått ta del av från dina kollegor i Mariestads politiska ledning i samband med, och efter, platsbesöket.

Tankar och funderingar har berört dels energifrågan, dels den mänskliga miljön avseende industriella vindkraftsparker. Desto mer vi vet desto mer kan vi stämma av om det finns någon information och fakta som saknas för ett insiktsfullt beslut i kommunledningen. Länsstyrelsen gör endast en, som jag skulle vilja kalla för, teknisk miljöbedömning. Kommunen har ett ännu mycket större existentiellt och ekonomiskt risktagande att ta ställning till.

Energifrågan: Detta är en icke-fråga för föreningen, det vill säga vi tar inte ställning för eller emot någon typ av energi.

Industriella vindkraftsanläggningar: Detta är en icke-fråga för föreningen, det vill säga vi tar inte ställning för eller emot.

Exploatering av mark för industriella ändamål: Detta är en fråga vi definitivt tar ställning till, det vill säga vi tar inte ställning mot att det behövs, men lokaliseringen är en nyckelfråga. En vindkraftsanläggning är ett ingrepp som vilken industribyggnad/anläggning som helst! Det finns mer eller mindre lämpliga områden – och Västra Kinneskogen är direkt olämplig!

Det vi talade om, och som jag även underströk i samband med platsbesöket, är att vi står bakom kommunens vision. Den utgör kompassriktningen för de beslut som fattas av innevånarnas förtroendevalda!

Att värna om miljön (inte bara rent tekniskt), levande landsbygd, Bo – Leva - Verka, eko-turism, är starka rationella och emotionella värderingar! Västra Kinneskogen, som en del av ett fantastiskt utmärkande biosfärområde med levande hamnar, innehåller allt det som behövs för att Mariestads kommun tillsammans med sina samverkande grannar (Götene och Lidköping) ska fortsätta utvecklas. Industrialiseras en del, innebär det att avveckla.

Vårt syfte med platsbesöket var att levandegöra detta. Människor har säkerligen olika uppfattningar om ett vindkraftstorn är vackert eller inte. Man kan exempelvis ha olika uppfattning om Turning torso är vackert eller inte – men det fick inte byggas i mitten av Malmö! Att i en i alla avseenden levande landsbygd inklusive fritidsområde lägga en industrianläggning är destruktivt. Vår ambition med platsbesöket var att levandegöra detta som inte är så uppenbart från centrum.

Var i Mariestads kommun skall denna typ av industrianläggning finnas? Vårt erbjudande är att vi mer än gärna delar med oss av all den kompetens vi har inom föreningen och dess nätverk (vi har en enastående kompetens på området numera!) för att hitta lämplig plats. Att vi inte har svaret idag beror på att vi inte har alla data och fakta. Tillsammans med de delar som kommunen förfogar över så blir det ett bra beslutsunderlag som alla kan känna sig trygga med över lång tid.

Så som ställningstagandet är från kommunen idag innebär det ett mycket högt och oöverskådligt ekonomiskt risktagande.

Vi vill ta del av dina frågor och funderingar. Vill du ha ett separat möte med någon eller några av oss med din partigrupp, säg till! Vänliga hälsningar

Robert Kessiakoff

Ordförande föreningen ”Stoppa Vindkraftsparken Västra Kinneskogen”

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.