30 jun 2015 06:00

30 jun 2015 18:37

Det är både flummigt och osäkert

INSÄNDARE: Töreboda

Begravning. I MT den 25 juni kunde vi läsa att Töreboda pastorat har tagit ett beslut som syftar till att införa begravningsmetoden Promession i lilla Töreboda, som då skall bli världsledande.

Det inte bara låter flummigt, det är flummigt!

Promession innebär helt kort att döda kroppar frystorkas för att därefter pulvriseras.

Metoden har bevisligen inte fungerat efter många års ”snack men ingen verkstad”, så varför skulle den fungera här.

Pastoratets samarbetspartner företaget Promessa är konkursmässigt.

Metoden påstås vara ekologisk, man undrar, energiåtgången torde bli enorm.

Det finns flera betänkligheter, exempelvis ekonomin / finansiärer, ärendets hantering, varför denna

brådska med mera

Bra att nio ledamöter reserverade sig mot majoritetens beslut, synd att det inte var fler. Det bästa för pastoratet och för kommunen skulle vara att beslutet rivs upp för att ge alla intresserade tid för nödvändig reflektion och mer fördjupning i sakfrågan.

Om metoden någon gång i framtiden skulle visa sig fungera, ja då kan ju alla pastorat som så önskar införa den. Men det är inte realistiskt att Töreboda ska gå i bräschen för något så osäkert.

Då skulle nog lilla Töreboda bli världskänt, men knappast i någon positiv mening, snarare med ett löjets skimmer.

Kjerstin Nilsson

kyrkomedlem och kommuninnevånare

Det inte bara låter flummigt, det är flummigt!

Promession innebär helt kort att döda kroppar frystorkas för att därefter pulvriseras.

Metoden har bevisligen inte fungerat efter många års ”snack men ingen verkstad”, så varför skulle den fungera här.

Pastoratets samarbetspartner företaget Promessa är konkursmässigt.

Metoden påstås vara ekologisk, man undrar, energiåtgången torde bli enorm.

Det finns flera betänkligheter, exempelvis ekonomin / finansiärer, ärendets hantering, varför denna

brådska med mera

Bra att nio ledamöter reserverade sig mot majoritetens beslut, synd att det inte var fler. Det bästa för pastoratet och för kommunen skulle vara att beslutet rivs upp för att ge alla intresserade tid för nödvändig reflektion och mer fördjupning i sakfrågan.

Om metoden någon gång i framtiden skulle visa sig fungera, ja då kan ju alla pastorat som så önskar införa den. Men det är inte realistiskt att Töreboda ska gå i bräschen för något så osäkert.

Då skulle nog lilla Töreboda bli världskänt, men knappast i någon positiv mening, snarare med ett löjets skimmer.

Kjerstin Nilsson

kyrkomedlem och kommuninnevånare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.