18 jun 2015 06:00

18 jun 2015 06:00

Färdigrest för IS-resenärer

Det är bra att regeringen visar initiativ i försöken att få ett slut på terrorismresorna främst till Islamiska staten i Syrien och Irak. Justitieminister Morgan Johansson (S) har helt rätt när han säger att terrorresenärerna ”ska sitta i fängelse” och att det inte finns några ursäkter –alla vet vad IS håller på med.

Den största humanitära katastrofen i vår tid pågår just nu. Tolv miljoner människor är på flykt. Mord, våldtäkter, slaveri, förstörelse av världsarv och mycket mer är vad IS och deras tillresta stridande ägnar sig åt. Säpo uppskattar att det rör sig om omkring 300 svenskar som rest till Syrien och Irak. Ett fyrtiotal har dödats och runt åttio har återvänt till Sverige.

Förhoppningsvis kan det bli ett slut på tramset om att försöka rehabilitera ”terrorveteraner” genom att hjälpa dem med bostad och jobb, som bland annat den rödgröna majoriteten i Stockholms stad diskuterat. Justitieministern är berömvärt tydlig med att rehabilitering får ske inom ramarna för Kriminalvårdens verksamhet.

Sedan den 18 december förra året har kriminaliseringen av terrorismresor utretts. Bakgrunden är en resolution från FN:s säkerhetsråd som kräver att medlemsstaterna kriminaliserar resor och försök att förbereda och utföra terrordåd. Under onsdagen överlämnade utredaren Lars Werkström, rättschef för Åklagarmyndigheten, sina förslag ”Straffrättsliga åtgärder mot terrorismresor” till Justitiedepartementet.

Förslagen innebär bland annat hårdare tag när det gäller finansiering av terrorism, men framför allt en kriminalisering av resor för att delta i terrorverksamhet. Kriminaliseringen omfattar också mottagande av vapenträning i terrorsyfte, något som idag inte är straffbelagt.

Att resa för att ansluta sig till en terrororganisation, och medverka till terror, ska kunna ge två års fängelse och svenska domstolar ska få domsrätt över handlingar begångna utomlands. De förslag som Werkstöm presenterade bedömer han som nödvändiga för att Sverige ska uppfylla kraven i den bindande FN-resolutionen. Han bedömer även att de är och förenliga med de grundlagsstadgade fri- och rättigheterna samt med folkrätten.

En del av svårigheterna med att kriminalisera terrorismresorna är att Säpo räknar med ett visst informationsbortfall. Återvändare som riskerar fängelse är av förståeliga skäl inte intresserade av att tala med Säpo. Utredningen föreslår därför att polisen får utökade möjligheter att använda så kallade hemliga tvångsmedel, som avlyssning och kameraövervakning.

Närhelst man gör inskränkningar i rörelsefriheten och ökar staten möjligheter att ”kränka” den personliga integriteten måste man svara på frågan om ändamålen helgar medlen. Är detta ett steg närmare en polisstat?

Nej. Även om dessa invändningar är relevanta, så ska de också sättas in i sitt sammanhang. Sverige kan inte tillåta att svenska medborgare reser iväg för att delta i IS härjningar. Det är helt enkelt bortom anständighetens gräns. Förhoppningsvis kan riksdagen lagstifta om terrorismresorna redan i höst.

Greger Ekman

Det är bra att regeringen visar initiativ i försöken att få ett slut på terrorismresorna främst till Islamiska staten i Syrien och Irak. Justitieminister Morgan Johansson (S) har helt rätt när han säger att terrorresenärerna ”ska sitta i fängelse” och att det inte finns några ursäkter –alla vet vad IS håller på med.

Den största humanitära katastrofen i vår tid pågår just nu. Tolv miljoner människor är på flykt. Mord, våldtäkter, slaveri, förstörelse av världsarv och mycket mer är vad IS och deras tillresta stridande ägnar sig åt. Säpo uppskattar att det rör sig om omkring 300 svenskar som rest till Syrien och Irak. Ett fyrtiotal har dödats och runt åttio har återvänt till Sverige.

Förhoppningsvis kan det bli ett slut på tramset om att försöka rehabilitera ”terrorveteraner” genom att hjälpa dem med bostad och jobb, som bland annat den rödgröna majoriteten i Stockholms stad diskuterat. Justitieministern är berömvärt tydlig med att rehabilitering får ske inom ramarna för Kriminalvårdens verksamhet.

Sedan den 18 december förra året har kriminaliseringen av terrorismresor utretts. Bakgrunden är en resolution från FN:s säkerhetsråd som kräver att medlemsstaterna kriminaliserar resor och försök att förbereda och utföra terrordåd. Under onsdagen överlämnade utredaren Lars Werkström, rättschef för Åklagarmyndigheten, sina förslag ”Straffrättsliga åtgärder mot terrorismresor” till Justitiedepartementet.

Förslagen innebär bland annat hårdare tag när det gäller finansiering av terrorism, men framför allt en kriminalisering av resor för att delta i terrorverksamhet. Kriminaliseringen omfattar också mottagande av vapenträning i terrorsyfte, något som idag inte är straffbelagt.

Att resa för att ansluta sig till en terrororganisation, och medverka till terror, ska kunna ge två års fängelse och svenska domstolar ska få domsrätt över handlingar begångna utomlands. De förslag som Werkstöm presenterade bedömer han som nödvändiga för att Sverige ska uppfylla kraven i den bindande FN-resolutionen. Han bedömer även att de är och förenliga med de grundlagsstadgade fri- och rättigheterna samt med folkrätten.

En del av svårigheterna med att kriminalisera terrorismresorna är att Säpo räknar med ett visst informationsbortfall. Återvändare som riskerar fängelse är av förståeliga skäl inte intresserade av att tala med Säpo. Utredningen föreslår därför att polisen får utökade möjligheter att använda så kallade hemliga tvångsmedel, som avlyssning och kameraövervakning.

Närhelst man gör inskränkningar i rörelsefriheten och ökar staten möjligheter att ”kränka” den personliga integriteten måste man svara på frågan om ändamålen helgar medlen. Är detta ett steg närmare en polisstat?

Nej. Även om dessa invändningar är relevanta, så ska de också sättas in i sitt sammanhang. Sverige kan inte tillåta att svenska medborgare reser iväg för att delta i IS härjningar. Det är helt enkelt bortom anständighetens gräns. Förhoppningsvis kan riksdagen lagstifta om terrorismresorna redan i höst.

Greger Ekman

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.