18 jun 2015 06:00

18 jun 2015 06:00

Bra initiativ att knyta band med elever

INSÄNDARE: Fyrsällskapet

Marknadsföring. Att, som kunde läsas i insändare av herrar Björk & Högstedt i måndagens MT, ge elever i lågstadiet en lektion i fyrkunskap är naturligtvis mycket lovvärt och ger förhoppningsvis ringar på vattnet.

Det unika initiativet att bevara och rusta upp de rivningshotade fyrarna i Mariestad som Mariestads Fyrsällskap ligger bakom är all beundran värd. Fint att barnens teckningar är tänkt att anslås på lämpligt ställe i kommunen.

All uppmärksamhet gällande det ideella arbetet med renoveringen av fyrarna bör prioriteras, då detta är en gärning som ger Vänerns Pärla en god skjuts och syns utåt. Spinn vidare med er verksamhet som ej osannolikt ger Mariestad som bostadsort mer uppmärksamhet än andra av kommunen gjorda försök till marknadsföring tillsammans.

Har uppmärksammat att de uppsatta informationstavlorna vid Snuggens och Nolhagens nedre fyrar gapar tomma, men avsikten finns säkert att information om dessa fyrar kommer på plats snarast. Den lilla metalltavlan som berättade om Dacapos anläggande av trägärdesgård vid Nolhagen saknar även info nu. Varför ej sätta upp en större informationstavla på denna plats som i ord och bild berättar för den mängd passerande längs den fina GC-vägen bort mot Snapen, om Mariestads Fyrsällskap?

En tavla där det framgår av bildmaterial som finns rikligt av på hemsidan hur allt vuxit fram. Det är många som förtjänar att presenteras av fyrsällskapets mannar.

Kanske ett litet mobilt kafé på denna plats under sommartid, drivet av skolelever rentav.

” J G E - en granskande betraktare av livet i den sjönära småstadsidyllen ”

Det unika initiativet att bevara och rusta upp de rivningshotade fyrarna i Mariestad som Mariestads Fyrsällskap ligger bakom är all beundran värd. Fint att barnens teckningar är tänkt att anslås på lämpligt ställe i kommunen.

All uppmärksamhet gällande det ideella arbetet med renoveringen av fyrarna bör prioriteras, då detta är en gärning som ger Vänerns Pärla en god skjuts och syns utåt. Spinn vidare med er verksamhet som ej osannolikt ger Mariestad som bostadsort mer uppmärksamhet än andra av kommunen gjorda försök till marknadsföring tillsammans.

Har uppmärksammat att de uppsatta informationstavlorna vid Snuggens och Nolhagens nedre fyrar gapar tomma, men avsikten finns säkert att information om dessa fyrar kommer på plats snarast. Den lilla metalltavlan som berättade om Dacapos anläggande av trägärdesgård vid Nolhagen saknar även info nu. Varför ej sätta upp en större informationstavla på denna plats som i ord och bild berättar för den mängd passerande längs den fina GC-vägen bort mot Snapen, om Mariestads Fyrsällskap?

En tavla där det framgår av bildmaterial som finns rikligt av på hemsidan hur allt vuxit fram. Det är många som förtjänar att presenteras av fyrsällskapets mannar.

Kanske ett litet mobilt kafé på denna plats under sommartid, drivet av skolelever rentav.

” J G E - en granskande betraktare av livet i den sjönära småstadsidyllen ”

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.