06 jun 2015 06:00

06 jun 2015 06:00

Skolbudgeten måste justeras

INSÄNDARE: Besparingar

Osäkerhet. Nu är det åter dags för alla elever i våra skolor att gå på ett efterlängtat och förtjänat sommarlov. Pedagogerna får jobba ytterligare några dagar med (O)-nödvändig dokumentation. Några går i pension och de flesta vet vad de gör i höst. För övrig personal ser sommaren väldigt olika ut. Vissa går på semester med vetskapen om vad och vart de skall göra och infinna sig i början av augusti månad.

Men flera personer ser inte fram mot sommaren på detta sätt. I stället kan dessa se fram emot omplaceringar och arbetslöshet.

Det pratas om att underhållet ska eftersättas till stor del. Detta då vaktmästarna reduceras till absolut minimum enligt förslag.

Eleverna kommer inte längre få det stöd de behöver. Detta då de flesta skolassistenter kommer att försvinna.

Elevernas läskunnighet kommer minska, än mer. Detta då det lagstadgade skolbiblioteket inte längre kommer vara bemannat.

Åtgärderna ovan innebär även en försämrad skol- och lärmiljö för eleverna. De kommer bli av med vuxna som innebär trygghet för flera av dem. De kommer mista minst en plats för inlärning och där de kan döda lektionsfri tid.

Åtgärderna ovan innebär som de flesta förstår ingen besparing, utan de kommer istället snabbt innebära ökade kostnader.

Skolledarna har många frågor att hålla i. Men de tre viktigaste är ändå:

1. Att uppfylla elevernas krav på en lugn och lärande skolmiljö.

2. Att uppfylla statens krav på att fostra goda och kunniga medborgare.

3. Att uppfylla kommunernas krav på att hålla de ekonomiska ramarna.

Som det känns just nu ligger fokus på punkt nummer 3.

Jag tror absolut inte att detta är det våra rektorer vill. Jag är övertygad om att de vill börja uppfylla punkterna i tur och ordning. Ge dem verktyg till detta!

Det är akut att justera den kommunala budgeten för 2015 snarast, detta om skolan skall fungera och uppfylla de krav som finns från elever, personal och myndigheter. Dessutom måste man:

Förändra skolpengen.

Förstatliga skolan.

Alla ni som vet vad ni gör i höst. Lycka till!

Kenth Laurell

(Snart) FD Biblioteksansvarig, Högelidsskolan

Men flera personer ser inte fram mot sommaren på detta sätt. I stället kan dessa se fram emot omplaceringar och arbetslöshet.

Det pratas om att underhållet ska eftersättas till stor del. Detta då vaktmästarna reduceras till absolut minimum enligt förslag.

Eleverna kommer inte längre få det stöd de behöver. Detta då de flesta skolassistenter kommer att försvinna.

Elevernas läskunnighet kommer minska, än mer. Detta då det lagstadgade skolbiblioteket inte längre kommer vara bemannat.

Åtgärderna ovan innebär även en försämrad skol- och lärmiljö för eleverna. De kommer bli av med vuxna som innebär trygghet för flera av dem. De kommer mista minst en plats för inlärning och där de kan döda lektionsfri tid.

Åtgärderna ovan innebär som de flesta förstår ingen besparing, utan de kommer istället snabbt innebära ökade kostnader.

Skolledarna har många frågor att hålla i. Men de tre viktigaste är ändå:

1. Att uppfylla elevernas krav på en lugn och lärande skolmiljö.

2. Att uppfylla statens krav på att fostra goda och kunniga medborgare.

3. Att uppfylla kommunernas krav på att hålla de ekonomiska ramarna.

Som det känns just nu ligger fokus på punkt nummer 3.

Jag tror absolut inte att detta är det våra rektorer vill. Jag är övertygad om att de vill börja uppfylla punkterna i tur och ordning. Ge dem verktyg till detta!

Det är akut att justera den kommunala budgeten för 2015 snarast, detta om skolan skall fungera och uppfylla de krav som finns från elever, personal och myndigheter. Dessutom måste man:

Förändra skolpengen.

Förstatliga skolan.

Alla ni som vet vad ni gör i höst. Lycka till!

Kenth Laurell

(Snart) FD Biblioteksansvarig, Högelidsskolan

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.